INGEN UTMANINGSRÄTT I OXELÖSUND!

VAD ÄR UTAMANINGSRÄTT!

Utmaningsrätten, eller utmanarrätten som den också kallas, har utformats något olika i de kommuner som har infört den, men huvudprincipen är densamma. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.
Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Vilka delar av kommunens verksamhet som går att utmana skiljer sig från kommun till kommun, det är alltså upp till respektive kommun att välja vilka delar som omfattas, dock är det gemensamt för samtliga kommuner som infört utmaningsrätt att myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal inte kan utmanas.
För att utmaningsrätten ska få någon verklig betydelse krävs att kommunen aktivt marknadsför möjligheten, både internt inom kommunorganisationen och externt till utomstående parter. Utmaningsrätten är en del av ett helt paket med möjligheter som finns för att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.
Vill du veta mer gå in på www.svensktnaringsliv.se

I Oxelösund har Utbildningsnämnden haft utmaningsrätt på agendan. När Socialdemokratena får välja så säger man bara helt enkelt nej! Vi är för små, det går inte.
Det handlar helt enkelt att man bara inte vill. Oxelösunds Socialdemokrater förlorar i förtroende varje gång man bara säger nej. Svaren blir lika tråkiga som betong liknar. Har inte något större hopp till övriga nämndersom fått denna remiss på sin agenda om inte….

Men själv blir jag bara glad för det sporrar mig att fortsätta kampen och tron på att Oxelösund verkligen behöver förändring och förnyelse.

Det är hög tid att måla om Oxelösund! Alliansen vinner Oxelösund!
Ta ställning Du också!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*