Äldreomsorgen på rätt väg

Jag känner mig fortfarande glad och upprymd efter onsdagens temamöte på Kommunfullmäktige.
Där presenterade socialchefen och några av hennes engagerade medarbetare en del av det utvecklingsarbete för äldre som är på gång i kommunen.
Attityden att sätta den äldres behov i centrum var tydlig.
Hemtjänstpersonalen berättade förtjust om fördelarna med flexibel hemtjänst. Från Äldre och Rehabcenter fick vi höra om många spännande satsningar. Vi fick veta hur Hemsjukvården och den nya sjuksköterskeorganisationen kan höja kvaliten i vården. Ett nytt Äldreboende planeras vid Björntorp och snart finns kanske också Fixar-Malte i någon smart form.
Mitt ekonomiintresse blev väl tillgodosett vid informationen om hur man beräknar kostnader per brukare och kan göra jämförelser med andra kommuner.
En eloge till alla medverkande och allt bra jobb som utförs!
Agneta

Läs mer

Välkommen till verkligheten Olov!

”Om vi alla hjälps åt, och jobbar med Oxelösundarnas bästa i åtanke, så kan Oxelösund bli en möjligheternas stad för all dess innevånare, röd som blå, ung som gammal, rik som fattig.
Det är det som är grunden i en Socialdemokratisk politik”.
Så skriver Olov Zakrisson i SN bloggen den 5 april.

Det är helt nya tag från S att så öppenhjärtligt skriva ny historia i Oxelösund. Det är något som vi efterlyst länge från Moderaterna och Alliansen, att vi kör helt öppet – diskuterar igenom – samlar alla goda idéer och går till beslut med samlad kraft.

Det var inte länge sedan, närmare bestämt den 2 februari 2010, som S tillsammans med V gick ut i SN, innan ett kommunstyrelsemöte, och talade om att nu hade de satt ner foten och beslutat om tillagningskök på alla skolor och förskolor. Det stod det att läsa om i SN på morgonen – på
eftermiddagens kommunstyrelsemöte påtalade vi det osmakliga att inte invänta ett demokratiskt beslut. Det viftades bort av kommunstyrelsens ordförande Benita Vikström, ”ja..ja.. ni vet hur det är
med journalister. Så var det med detta demokratiska beslut!

Trevligt med denna öppna dialog och inviten till samarbete från Olov. Att få med sig Alliansen i ett gott samarbete ser jag som lätt för Olov. Det största jobbet blir att konvertera sina egna partikollegor.
Där finns en djup röd socialism och som man inte rör om i utan vidare. Det handlar mer om politisk deltaljstyrning än om Oxelösundarnas bästa.

Grattis till nomineringen och välkommen till verkligheten.
Hälsningar dag.bergentoft

Läs mer

Företagsklimat

I höstas föreslog Moderaterna i en motion att kommunen tillsammans med eventuella externa aktörer skulle erbjuda intresserade företag på orten information om lagen om offentlig upphandling (LOU) och hur den tillämpas i Oxelösund. Bakgrunden var att några lokala företag förlorat affärer med kommunen.
Döm om vår förvåning när kommunstyrelsen behandlar motionen inom fem månader och säger OK!
Vi är verkligen inte bortskämda med att få gehör för våra förslag.
Självklart ska invånarna ha bästa valuta för sina skattepengar. Men ortens företagare ska också ha bra möjligheter att lämna korrekta anbud utifrån spelreglerna. Det kan kommunen ställa upp med.
Ett rikt och differentierat näringsliv är ett måste för Oxelösunds framtid.
Agneta

Läs mer

dag.bergentoft, förstanamn för M i Oxelösund!

dag.bergentoft, 54 år, bor på Jogersö tillsammans med Christina sedan 2004. Har två vuxna barn i ett tidigare äktenskap.
Född och uppvuxen i Nyköping. Utbildade mig redan som 20-åring till polis. Efter 26 år inom samma yrke och med olika befattningar kände jag mig sugen på att göra något annat. För 10 år sedan startade jag tillsammans med två kompanjoner ett behandlingshem för unga med kriminalitets- och drogproblem.
Arbetet både som polis och jobbet med kriminella ungdomar och dess nätverk har varit lärorikt. Att kunna hantera olika situationer. Våga och kunna ta beslut, att ta ansvar för resultatet.

Mitt intresse för politik har kommit efterhand liksom nyfikenheten på hur en kommun fungerar. Detta intresse accelererade när jag flyttade till
Oxelösund 2004 och läste i SN om märkliga affärer inom kommunen. Min tanke blev då – funkar det verkligen så som det skrivs i tidningen.
Blev snabbt medlem i Moderaterna över nätet och sedan kom en snar kontakt från en Moderat styrelseledamot 2005. Detta resulterade i att jag fick förtroende att vara kampanjansvarig för Moderaterna inför valet 2006 vilket var en helt ny uppgift i mitt liv men väldigt roligt. Det var ett bra gäng att jobba tillsammans med.
Blev nominerad till kommunalvalet 2006. Är ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, suppleant i Kustbostäders styrelse, ledamot i utbildningsnämnden, ledamot i kommunens folkhälsoråd.
Inom Moderaterna i Oxelösund är jag sekreterare samt kampanjledare.
Från 2006 fram till idag har jag fått en god inblick i det politiska arbetet men det finns oerhört mycket mer att lära. Så mycket att det känns roligt att fortsätta.
Det som känns extra spännande är att vi satt upp ett mål, tillsammans med övriga Allianspartier, att vinna kommunalvalet 2010. Är helt övertygad om att det kommer att bli en tät strid inför valet om väljarnas förtroende med dem som alltid har bestämt i kommunen. Bästainnevånare – den striden ska vi vinna.
Vad gör vi då?
Det som känns viktigt är att återställa den skattehöjning som Socialdemokraterna ställt till med. Den får absolut inte vara högre än i Nyköping.

Jobba för att fler företag, och då gärna tjänsteföretag, har möjlighet att etablera sig i Oxelösund.

Det ska kännas värdigt och tryggt, att bo och åldras i Oxelösund. Det är därför viktigt att vi har tillgång till bra boenden för allas åldrar.

Den kommunala organisationen ska effektiviseras och kommunala monopol bort.
När både Oxelösund och Nyköping har en borgerlig majoritet – då kommer samarbete att kunna utvecklas betydligt.

Läs mer

DET ÄR DAGS FÖR FÖRÄNDRING!

Tiderna förändras och även i Oxelösund. När jag flyttade från Nyköping till Oxelösund så var det för kärleken till min sambo. Inte för något annat.
Tiden var 2004 och jag läste många artiklar i SN om konstiga affärer och avtal som kritiserades. Det kändes frustrerande att läsa, att inte kunna agera, att inte förstå, att bara bli irriterad.

Nu fick det bli slut på att känna frustration och inte förstå. Engagerade mig i den kommunala poltiken vid valet 2006. Valet att gå med Moderaterna föll sig naturligt.
Det är viktigt att den enskilde individen får bestämma så mycket som möjligt själv. Att få tillfälle till en god grundläggande utbildning, att därefter få ta ansvar för sig själv, sin familj och sin framtid.
I Oxelösund så finns det mycket kunskap bland innevånarna. Är helt övertygad om att vi kan nyttja all den kunskap som finns för att vidareutveckla kommunen.
Därför är det viktigt att vi hittar många fler människor som vill engagera sig för att påverka kommunen i ett ständigt växande och utvecklande klimat.

Återkommer i mina bloggarinlägg längre fram vad vi Moderater vill tillsammans med Allianspartierna i Oxelösund.

Dag

Läs mer

Grymt för gamla i Socialdemokraternas Oxelösund

Tänk att ha bott ihop med sin käraste i 60 år, vilja fortsätta med det och åtskiljas av ett myndighetsbeslut.

Så vill vi i Moderaterna inte ha det. Redan i vårt kommunala valprogram 2006 hade vi möjlighet till parboende på Sjötången och Björntorp. Det ska vi ha också i programmet för 2011-2014. Möjlighet men inte skyldighet att få bo ihop till döddagar för dem som så önskar.

Makarna Alice och Sune visar hur omänskliga system tillåts fortleva när samma parti styr och ställer i decennier.

Läs mer