Inte godkänt

Inte godkänt blev betyget för Oxelösund, när SKL tittat på samtliga kommuners webbplatser utifrån ett företagarperspektiv.

Syftet med undersökningen är att kommuner genom jämförelser med andra ska få inspiration, stimulans och hjälp till förbättringar.

Föga förvånande är att tillgänglighet och service till företagare via webben inte är något som ägnats större intresse. Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet visade tidigare i år att Oxelösund sjunkit till plats 263 av 290.

Kommunen anställer nu en kommunikatör och har stora förväntningar på den personens förmåga att trolla. Men tyvärr finns de underliggande problemen kvar.

Den politiska ledningen i kuststaden har hittills inte tagit företagarnas och företagens betydelse för tillväxten riktigt på allvar. Man har nöjt sig med att luta sig mot ett framgångsrikt stålföretag och en förnämlig djuphamn. I övrigt har det främst handlat om att värna de kommunala bolagens intressen, slå vakt om de kommunala monopolen och främja sysselsättningen inom den offentliga sfären. En sådan politik gynnar inte företagande, jobb och tillväxt.

Alliansen vill jobba för att det ska vara lätt att starta och driva företag och att Oxelösund ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs index.

Agneta

Läs mer

Näringslivet, kommunkassan och valfriheten

På ett Kommunfullmäktige talade jag om att Moderaterna vill ha utmaningsrätt, som ett sätt att stärka både näringslivet och kommunkassan.
Då såg ledamoten Gunnar Söderberg, (MP) nöjd ut. Han hade nämligen skrivit en motion om detta, som han presenterade senare på mötet.

Utmaningsrätt innebär att en kommun tillåter privata företag att utmana befintlig verksamhet. En kommun som infört utmaningsrätt ska pröva om den utmanade verksamheten kan konkurrensutsättas. Kan den det måste den upphandlas. Företaget som utmanat kommunen måste vinna upphandlingen för att få leverera.
Det är bara 33 av landets 290 kommuner som hittills nappat på idén.

Moderaterna har utmaningsrätten i sitt valprogram. Vi tror att det ger flera företag möjlighet att sälja till kommunen samtidigt som kommunen kan spara pengar.

Vi ska också införa Lagen om valfrihet (LOV). Då flyttas makten över vardagslivet från politikerna till användarna.

Vem vill säga nej till det förutom Oxelösunds politiska ledning?
Agneta

Läs mer

Festligt i Ockelbo

Det var en upplevelse att fira bröllopet i det röda Ockelbo. Den till ytan rätt stora men till invånarantalet lilla kommunen (6000) hade ansträngt sig att göra en folklig fest med stil och lyckades förträffligt.

Det fanns programpunkter för alla. Jag tillbringade mesta tiden i Wij Trädgårdar, som alltid är något utöver det vanliga. Jag stimuleras av den konstnärliga kreativiteten och hantverksskickligheten i de skiftande trädgårdsanläggningarna. Den här gången var det inte bara trädgårdarna som utmanade utan också Picnic Royal, en ekologisk och närproducerad måltid.

8000 besticklådor från IKEA i rutiga omslag fyllda av allehanda läckerheter. Vad sägs om strömming inlagd i granskott på en bädd av svedjerova, toppad med nässelmajonäs eller vildvinsstek med libbstickamarinerad gurka med nakenhavrekräm smaksatt med pepparrot och vitlök? Bara några exempel på lådans innehåll!

Ortens konditorer med personal hadedukat uppvackra långa bord med hundlokor, lupiner och hundratals tårtor. Jag är ingen stor tårtälskare och behövde därför inte gräma mig över att hela tårtbuffén var utsåld på förköp. Ockelbos specialitet heter Agneta-tårtan. Den ska jag prova någon gång!

Festligheterna i Stockholm visades på storskärm, logistiken var perfekt, stämningen härlig och kommunalrådet utropade ett fyrfaldigt leve för brudparet. Vilken tur att Daniel inte är Oxelösundare! Då hade Vänsterpartiet och många andra här haft problem.
Agneta

Läs mer

Beslut utan prislapp

Igår beslöt kommunstyrelsen att alla skolor och förskolor i Oxelösund ska servera mat tillagad i egna kök. (Ramdals- och Peterslundsskolorna ska laga gemensamt med förskolorna där).

Men maten till de äldre, som bor på Björntorps och Sjötångens äldreboende ska tillsvidare lagas i Ramdalsskolans kök.

Argumentet att mat som lagas på plats i en skola eller förskola kvalitetsmässigt är bättre än mat som transporteras från ett centralkök är inte vetenskapligt belagt men låter gulligt. Ur politikersynpunkt var det på gårdagens mötesvårt att hävda att äldre, som äter minst tre mål mat om dagen alla årets dagar och för vilka måltiderna är dagens högtidsstunder inte ska få maten lagad på plats.
Alla partier ville därför låta utreda förutsättningarna att laga mat åt de äldre på Björntorp.

Moderaterna begärde återremiss för att utreda kostnaderna mellan alternativen fortsatt matlagning i centralkök eller att bygga ett kök på Björntorp enbart för äldrematen vid sidan om att laga mat på varje skola/förskola. Vi blev i sann demokratisk anda överkörda och fick nöja oss med en reservation.

En konsultutredning har visat att det inte går åt mera personal eller kompetens eller leder till högre driftskostnader att laga mat i flera småkök. Tro det, den som vill!!!
Men konsultutredningen baseras också på att äldrematenlagas och transporteras från en skola.
Kalkylerna som enligt min mening inte ens var övertygande från början faller som korthus om kommunstyrelsen senare kommer fram till att de äldre också ska fåmat lagad på plats. Moderaterna ville inhämta Kommunala pensionärsrådets synpunkter och se hela prislappen för den kommunala matlagningen innan gårdagens beslut togs.

Vi är inte motståndare vare sig till decentralisering, småskalighet eller högre kvalitet. Men allting har ett pris, som är bra att känna till särskilt när man hanterar andras pengar. Den kommunala plånboken sätter alltid gränser och ställer allt högre krav på kloka prioriteringar.

För övrigt anser jag nu som förr att den kommunala maten ska konkurrensutsättas antingen den lagas här eller där.
Agneta

Läs mer

Byråkratin sväller i landstinget

Det är innebörden i SNs huvudrubrik på måndagsmorgonen. Av en händelse ligger bland morgontidningarna också tidskriften ”Intelligent Logistik” på frukostbordet. Där finns en intressant artikel om Magnus Lord, som under många år arbetat med Lunds Universitetssjukhus. Stordriften i sjukvården är det stora problemet, säger han. Varje enhet jobbar för sig men det finns inga styrsystem för patientens resa genom systemet. Mycket i dagens stordriftssystem fungerar inte, enligt honom.

Vid upp till 40% av alla utskickade kallelser kan inte patienten komma på den tid de fått utan måste boka om. Jag ler igenkännande efter att ha tvingats boka om en läkarbesökstid på sjukhuset tre gånger. Själv har jag fått lägga mycken tid på att komma fram till rätt nummer på rätt telefontid. Sedan har någon sjukhusanställd fått ägna tid åt att skriva brev med nya tider åt mig. Att göra upp om en tid per telefon som passar både doktorn och mig var uteslutet. Det fanns inga tomma tider eller återbud under planperioden. Patienter och administratörer kan därmed sysselsätta varandra rätt länge utan resultat.

Magnus Lords stora poäng är att sänka ledtider, att korta köer. Att ha kapacitet som i normalfallet motsvarar behoven. Då minskar kostnaderna, menar han. Han vill få alla medarbetare att förstå syftet och engageras till att förändra flödena.

Intressant, tycker jag i min okunnighet.

För övrigt anser jag att landstingen ska avskaffas.
Agneta

Läs mer

MÄNSKLIGA MÖTEN!

Idag har jag o Agneta haft många spännande möten på Järntorget i Oxelösund. I ett samarbete med IOGT har vi förmedlat budskap att inte langa alkohol till barn/ungdomar – speciellt nu med tanke skolavslutning då många debuter som sker.

Det är väldigt intressant då vi samtalet med många – ungdomar, medelålders, kvinnor o män. De allra flesta är intresserade att både ta emot budskapet men också gärna stannar till för att berätta vad de känner och tycker – men det framkom mest vad man inte tycker om i Oxelösund. Det finns en känsla av att staden har stagnerat och de ställer frågan – varför då?
Det känns viktigt att prata med alla som vill. När det gäller alkoholförtäring så blir det med automatik ett besök till ”bänken” vid ICA där ett antal missbrukare sitter. En person tycker att det är fel att jag delar ut denna information för att jag är Moderat. Denne frågar om jag har erfarenhet som missbrukare. Då jag inte har det så blir jag för en stund diskvalificerad. Frågar om det känts bättre om jag varit medlem från S eller V. Då kom långa och många kommentarer om ”hur det verkligen var”.
När jag berättar om min långa erfarenhet som polis och att driva behandlingshem så blir jag helt plötsligt trovärdig. Denne drar sig till minnes att jag tagit honom för ”fylla” när ha var bara 15 år. Jaha.. kan en Moderat har sådana kvalifikationer och känsla för människor.

Då kom vi till kärnan av mitt buskap och dennes problem. Att börja dricka alkohol tidigt och inte känna tillräcklig trygghet och ha tydlig stöttning hemifrån kan visa sig ge stora problem in i vuxenvärlden.

Vi Moderater ser det som viktigt att vi prioriterar i den totala kommunala verksamheten. En viktig del är att satsa på unga människor. Vi ska även stödja förskolepersonal att anmäla till socialkontoret när misstanke framkommer att den unge inte känner sig trygg och inte mår bra. Det är tidiga insatser som ger större möjlighet till en god uppväxt. Det kommer vi Moderater att jobba för när vi får Ditt förtroende i valet den 19 september.

Hälsningar Dag

Läs mer

Äntligen blommor i parken

Moderaterna har länge lobbat för att sälja kommunens växthus, vilket nu också skett.

Föga anade jag att det skulle behöva leda till att stadens planteringar och urnor måste gapa tomma, ogräset i centrum breda ut sig, gräsmattorna se ut som hej kom och hjälp.

S och V chockhöjde skatten alldeles i onödan med 16.5 Mkr i höstas. Kommunkoncernens förmåga att ställa om från egenodlade till köpta penséer hängde inte med i svängarna. Staden har under våren sett ut som en gammal öststatsstad.

Kvällens cykeltur blev en höjdare. Parken i centrum lyste av nyplanterade blommors färgprakt, i gästhamnen låg redan flera båtar. Måsarna skrek. Östersjöns pärla kallar vår f. d kulturchef Oxelösund för. Jag håller med henne en tidig juninatt.
Agneta

Läs mer

Är vinst eller låg effektivitet/produktivitet problemet?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund har alltid problem med att alternativa utförare kan göra vinster på skattebetalarnas pengar. Varför tänker de inte ett steg till? Kan vinsten bero på att effektiviteten/produktiviteten i den kommunala verksamheten inte är tillräckligt hög?

Ta skolan som exempel! Friskolorna och friförskolorna får ersättning per elev/barn som motsvarar kommunens egna kostnader. Från min tid i Utbildningsnämnden vet jag att kommunen räknades så lågt det någonsin gick (och ibland t o m lägre) när bidragen till friskolorna och till kommunala skolor i andra kommuner skulle fram.

Är det inte märkligt att det över tid går att göra vinster på skattebetalarnas bekostnad med ett sådant system? En invändning brukar vara att ”det kommunala” håller högre kvalitet. Men jag tror inte att föräldrar medvetet väljer sämre förskolor och skolor för sina barn samtidigt som de själva får bekosta skolskjutsarna.

Antingen omyndigförklarar S och V föräldrarnas kvalitetsval eller så är det dags att titta på effektivitet och produktivitet i den kommunala verksamheten.

I Oxelösund, som 2008 hade länets i särklass dyraste grundskola gick bara 43% till undervisning.
Agneta

Läs mer

Äntligen Alice och Sune

I början av april bloggade jag om det omänskliga i att skiljas åt av ett myndighetsbeslutefter ett långt liv tillsammans. Det handlade om att Oxelösund inte tillät parboende på äldreboendena Björntorp och Sjötången.

Jag skrev:
”Så vill vi i Moderaterna inte ha det. Redan i vårt kommunala valprogram 2006 hade vi möjlighet till parboende på Sjötången och Björntorp. Det ska vi ha också i programmet för 2011-2014. Möjlighet men inte skyldighet att få bo ihop till döddagar för dem som så önskar”

I veckan som gick beslöt Vård- och omsorgsnämnden klokt nog att tillåta parboende efter individuell prövning. Hurra! Ett litet steg mot ökad valfrihet i Oxelösund!
Agneta

.

Läs mer

I denna ljuva sommartid…

I kväll har Kommunfullmäktige terminsavslutning.
Fru ordförande ger mötet guldkant genom att bjuda på musikskolans härliga sommarvisor och kaffe med jordgubbstårta. Fint! God belöning efter att ha plöjt flera hundra sidors beslutsunderlag.

Mötet är odramatiskt men lite historiskt. Det filmas. I morgon är det premiär. Gå in på kommunens hemsida och avnjut föreställningen! Framöver kommer alla Kommunfullmäktigemöten att direktsändas. Vilka nya krav ställer det på oss ledamöter?

Kvällens stora fråga är bokslutet för 2009. Oppositionen har använt sig av minoritetsbordläggning för att hinna läsa och reflektera över revisorernas sextonsidiga berättelser, som vi till skillnad från Socialdemokraterna fick på bordet vid förra mötet.

Jag anser att revisorerna är ovärderliga för oppositionen och borde så vara också för de styrande partierna.

I ärlighetens namn grundar sig min förtjusning delvis på att de som vanligt bekräftar Alliansens och MPs kritik mot det alldeles för höga kostnadsläget. Precis som vi pekar de på behovet att fortsätta spara. Men den onödiga och för kommunen katastrofala skattehöjningen drog helt undan mattan för de styrande att vilja rätta munnen efter matsäcken.

Revisorerna ger också flera konkreta tips, som hjälp till en hållbar god ekonomisk hushållning. Kommer de styrande partierna att nappa på dem?
Agneta

Läs mer