MÄNSKLIGA MÖTEN!

Idag har jag o Agneta haft många spännande möten på Järntorget i Oxelösund. I ett samarbete med IOGT har vi förmedlat budskap att inte langa alkohol till barn/ungdomar – speciellt nu med tanke skolavslutning då många debuter som sker.

Det är väldigt intressant då vi samtalet med många – ungdomar, medelålders, kvinnor o män. De allra flesta är intresserade att både ta emot budskapet men också gärna stannar till för att berätta vad de känner och tycker – men det framkom mest vad man inte tycker om i Oxelösund. Det finns en känsla av att staden har stagnerat och de ställer frågan – varför då?
Det känns viktigt att prata med alla som vill. När det gäller alkoholförtäring så blir det med automatik ett besök till ”bänken” vid ICA där ett antal missbrukare sitter. En person tycker att det är fel att jag delar ut denna information för att jag är Moderat. Denne frågar om jag har erfarenhet som missbrukare. Då jag inte har det så blir jag för en stund diskvalificerad. Frågar om det känts bättre om jag varit medlem från S eller V. Då kom långa och många kommentarer om ”hur det verkligen var”.
När jag berättar om min långa erfarenhet som polis och att driva behandlingshem så blir jag helt plötsligt trovärdig. Denne drar sig till minnes att jag tagit honom för ”fylla” när ha var bara 15 år. Jaha.. kan en Moderat har sådana kvalifikationer och känsla för människor.

Då kom vi till kärnan av mitt buskap och dennes problem. Att börja dricka alkohol tidigt och inte känna tillräcklig trygghet och ha tydlig stöttning hemifrån kan visa sig ge stora problem in i vuxenvärlden.

Vi Moderater ser det som viktigt att vi prioriterar i den totala kommunala verksamheten. En viktig del är att satsa på unga människor. Vi ska även stödja förskolepersonal att anmäla till socialkontoret när misstanke framkommer att den unge inte känner sig trygg och inte mår bra. Det är tidiga insatser som ger större möjlighet till en god uppväxt. Det kommer vi Moderater att jobba för när vi får Ditt förtroende i valet den 19 september.

Hälsningar Dag

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*