Beslut utan prislapp

Igår beslöt kommunstyrelsen att alla skolor och förskolor i Oxelösund ska servera mat tillagad i egna kök. (Ramdals- och Peterslundsskolorna ska laga gemensamt med förskolorna där).

Men maten till de äldre, som bor på Björntorps och Sjötångens äldreboende ska tillsvidare lagas i Ramdalsskolans kök.

Argumentet att mat som lagas på plats i en skola eller förskola kvalitetsmässigt är bättre än mat som transporteras från ett centralkök är inte vetenskapligt belagt men låter gulligt. Ur politikersynpunkt var det på gårdagens mötesvårt att hävda att äldre, som äter minst tre mål mat om dagen alla årets dagar och för vilka måltiderna är dagens högtidsstunder inte ska få maten lagad på plats.
Alla partier ville därför låta utreda förutsättningarna att laga mat åt de äldre på Björntorp.

Moderaterna begärde återremiss för att utreda kostnaderna mellan alternativen fortsatt matlagning i centralkök eller att bygga ett kök på Björntorp enbart för äldrematen vid sidan om att laga mat på varje skola/förskola. Vi blev i sann demokratisk anda överkörda och fick nöja oss med en reservation.

En konsultutredning har visat att det inte går åt mera personal eller kompetens eller leder till högre driftskostnader att laga mat i flera småkök. Tro det, den som vill!!!
Men konsultutredningen baseras också på att äldrematenlagas och transporteras från en skola.
Kalkylerna som enligt min mening inte ens var övertygande från början faller som korthus om kommunstyrelsen senare kommer fram till att de äldre också ska fåmat lagad på plats. Moderaterna ville inhämta Kommunala pensionärsrådets synpunkter och se hela prislappen för den kommunala matlagningen innan gårdagens beslut togs.

Vi är inte motståndare vare sig till decentralisering, småskalighet eller högre kvalitet. Men allting har ett pris, som är bra att känna till särskilt när man hanterar andras pengar. Den kommunala plånboken sätter alltid gränser och ställer allt högre krav på kloka prioriteringar.

För övrigt anser jag nu som förr att den kommunala maten ska konkurrensutsättas antingen den lagas här eller där.
Agneta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*