EFFEKTIVITETEN I OXELÖSUNDS KOMMUN! FÖRVALTNING ELLER UTVECKLING?

I senaste numret av Dagens Samhälle redovisas en opinionsundersökning som gjorts bland 990 politiker och tjänstemän samt 2 000 svenskar från 15 år och uppåt.

I kommunerna anser bara en av tio politiker att verksamheten drivs med hög effektivitet. Hälften av politikerna uttrycker missnöje och svarar att det finns brister.
Tjänstemännen har en ljusare syn på hur arbetet sköts. Två av tre tycker att effektiviteten är tillfredsställande.

När jag läser detta så går funderingarna till Oxelösunds kommun. Hur effektiva är kommunens politiker och tjänstemän?

Efter 4 år inom politiken i Oxelösunds är jag helt övertygad om att hela organisationen bör ses över och kritiskt granska – vad görs bra idag – vad kan vi göra bättre – hur kan vi fördela om olika resurser – vad säger mål & mått – fick vi ut vad vi ville av skattekronan?

Effektiviteten ska balanseras på ett sätt så kvaliteten blir den rätta och innevånarna (våra kunder) känner sig nöjda.

Jag håller med Kommunstyrelsens ordförande Benita Vikström – när hon på Järntorget vid städdageni våras uttryckte för Oxelösundarna:
”Det är lätt att man blir en förvaltare när man varit politiker under så lång tid som 12 år – därför är det bra med ett byte på posten som Kommunstyrelseordförande”. Benita tänkte då givetvis på deras nya förstanamn Olof Zackrisson.

Det räcker inte med ett enda nytt namn bland toppkandidaterna. Det kommer att krävas en helt ny linje där vi jobbar kontinuerligt med utveckling av kommunen. Utveckling kräver förändring och ett gott ledarskap. Att genomföra och ta bekväma som obekväma beslut. Det krävs krafttag och politiskt mod.

Moderaterna i Oxelösund tillsammans med Allianspartierna är beredda att ta ansvar för en god utveckling av kommunen efter valet den 19 september.

Hälsningar dag.bergentoft

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*