Mjuka frågor kan drivas hårt

Björn Johansson (MP) tar i sin blogg den 23 juli som så ofta upp att Miljöpartiet värnar om sitt oberoende. Han skriver:

”Miljöpartiets ställningstagande att inte alliera sig åt vare sig vänster eller höger har uppenbarligen skapat stor oro hos såväl Olov Zackrisson (S) som Patrik Renfors (V). Receptet mot denna oro har hittills bestått i att försöka skrämma gröna väljare med påståenden om att vi alltid röstar med Alliansen. Det stämmer så tillvida att även vi vill ha underbyggda beslut, ordning och reda i kommunens affärer, en ekonomi i balans och konkurrenskraft gentemot omvärlden. Men samtidigt är min känsla att vi oftare har röstat med vänstermajoriteten när det gäller de ”mjuka frågorna”.

Det ger mig anledning till självrannsakan. Är vi för ”hårda”? Många förknippar Moderaterna med hårda frågor och tror inte vi bryr oss om välfärdstjänsterna. Här måste vi absolut bli bättre på att berätta varför vi pratar så mycket om ekonomi, infrastruktur, tillväxt och näringsliv. Det beror på att vi anser det behövs för att utveckla välfärden.

I våra lokala skuggbudgetar, i motioner och interpellationer har vi argumenterat för frågor som kan uppfattas som enbart ekonomiska, men som i allra högsta grad handlar om att öka livskvalitén för människor, som är beroende av välfärdstjänsterna.

Låt mig försöka förklara detta med exempel från äldreomsorgen! Ett exempel är att vi villkonkurrensutsätta hemtjänsten. Det ger äldre valfrihet, mer självbestämmande och tillgång till den kvalitetsutveckling, som drivs fram när alla måste stå på tå för ”kunden”.

Ett annat exempel är att vi försökt få fart på att bygga trygghetsboende och andra äldreboenden. Anpassade bostäder ger både gamla och deras anhöriga en trygghet som ökar deras välbefinnande.

Ett tredje exempel är att anställda inom äldrevården behöver ha fastare anställningsvillkor så att de äldre kan känna igen sina hjälpare. Där har vi motionerat om personalpool och interpellerat om tillsvidareanställningar.

Ett fjärde exempel som låter hårt och tråkigt men vars syfte också är ”mjukt” ärvårt ständiga tjatande om mål, mått och nyckeltal i verksamheterna.

Hur ska vi politiker annars veta om vi över huvud taget lyckas leverera välfärd med kvalitet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*