Det finns mycket att göra åt skolan

För mig är förskolan och skolan basen för individens och samhällets framgångsrika utveckling. Skolan ska kompensera för ojämlikheter i uppväxtmiljöer och ge alla barn och ungdomar goda möjligheter oavsett bakgrund. Jag ser det också som självklart att det finns ett stort föräldraansvar.

Kunskap ger makt och också självförtroende åt den enskilda människan och möjligheter för Sverige att hävda sig i världen. Skolan får därför inte slå sig till ro med att vara en trivsam förvaringsplats utan måste fokusera på allas trygghet och kunskap. Ansvaret för att förmedla kunskaper får inte knuffas framåt till gymnasier, komvux, universitet och högskolor.

Risiga kunskaper och mest mobbning i Sverige utmärker nu grundskolan i Oxelösund.
Här finns utmanande och över tid stabila mönster, nämligen att resultaten i skolår två varierar mycket mellan de olika skolorna och att resultaten i skolår fem är usla. Sedan händer det mirakulösa. I de tre ämnen som ger gymnasiebehörighet i skolår nio blir betygen bra samtidigt som överensstämmelsen med resultaten från de nationella proven är svag. I gymnasieskolorna är avhoppen många och många elever behöver ett fjärde gymnasieår.

Ekonomiskt har Oxelösunds grundskola under många år haft en stor budget. Då och då har man kunnat lämna ifrån sig ett överskott. Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) öppna jämförelser visar att grundskolan hade en ”överkostnad” på 13% 2008
och 16 % 2009. Effektiviteten mätt i betygsresultat motsvarar inte de höga kostnaderna. Tvärtom rankades grundskolan på plats 192 år 2008 resp. plats 252 av 290 kommuner år 2009. Endast 43 % av kostnaderna användes till undervisning mot rikssnittets 52%.

I förskolans/skolans värld pågår utvecklingsarbeten. Alliansen vill stärka dessa genom att sätta tydliga mål, följa upp dem och belöna goda resultat. Jobbet att nå målen överlämnar vi med förtroende till de anställda. Vi vill ha mer personal för de riktigt små förskolebarnen och införa stimulerande belöningssystem för dem som klarar att motverka mobbning och lyfta barns och elevers resultat så att Oxelösund tillhör de femtio bästa grundskolekommunerna i landet.
Agneta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*