SKOLAN!

VIKTIGA BUDSKAP från Moderaterna!

Vi vill göra skolan mer rättvis. Vi stärker skolans kunskapsfokus genom tydligare mål, nationella prov och tidigare betyg. Skolans undervisningstid i matematik i grundskolan ska också öka och vi satsar stort på kompetensutveckling av lärarna.

Vi vill börja tidigt – grunden till en kunskapsskola läggs redan i förskolan. Små barn har lätt att lära sig. Vi vill förstärka förskolans läroplan med mer språk- och matematikförberedande kunskaper samt införa individuella utvecklingsplaner. De förskolor som vill ska dessutom få ha engelska eller andra moderna språk som profilämnen.

Skolstart vid sex års ålder. Vi vill bättre tillvarata de mindre barnens kunskapsiver genom att göra om förskoleklassen till grundskolans första år och därigenom göra grundskolan tioårig. Detta för att skolans måluppfyllelse ska öka, främst genom bättre förutsättningar för barn som inte kan förvänta sig hjälp hemifrån.

Vi vill satsa 6,2 miljarder kronor under perioden 2010-2014 med huvudfokus på grundskolan, lärare och lärlingar. Bland annat föreslås satsningar på lärares fortbildning, utökad undervisningstid i matematik i grundskolan, ett utbyggt lärlingssystem i gymnasiet och på komvux samt införande av betyg från årskurs 6. Därtill föreslås ytterligare platser på yrkesvux för läsåret 2010/2011.

Hälsningar dag.bergentoft

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*