Valfrihet i stället för politisk detaljstyrning

Radiodebatten mellan Oxelöunds partiföreträdare avnjuter jag till sängs med feber.

Mest nyfiken är jag på det nya rådet Zackrissons tankar om valfrihet och skatter.
Han är ung och har kanske en modern syn på framtiden.

Dagen innan har jag läst den framsynte och begåvade Ilija Batljan (S) i SvD om vårdvalet. Han säger ”(det).. bidrar till att stärka patientens ställning och är i takt med en utveckling där det moderna samhället befolkas av allt kunnigare medborgare för vilka möjligheten att göra val och att påverka är naturlig”.

I kommunpolitikens Oxelösund handlar det inte om vårdval, något som ännu så länge ligger på Landstingets bord, men väl om många andra viktiga val. Val av förskola, skola, hemtjänst, äldreomsorg, etc. Lyckligtvis finns äntligen lagar, som ger föräldrar och elever rätt att välja förskola och skola men inom äldreomsorgen är det fritt fram för kommunpolitikerna
att härska.

Inom hemtjänsten och äldreomsorgen får vi äldre invånare i kust- och stålstaden stå med mössan i hand, buga och tacka för vad de styrande S+V- politikerna tycker är gott nog åt oss. Politiken här omyndigförklarar omsorgsbehövande, släpper inte ifrån sig inflytandet över vardagen, gör oss svaga och beroende av makten.

Allianspartierna har under mandatperioden motionerat om många valfrihetsfrågor bl a om att införa lagen om valfrihet (LOV). Förslagen har bemötts med kalla handen.

Rådet Zackrisson är ung men om valfrihet gav han i radiodebatten sorgligt nog inga besked som tyder på nytänkande.

Nyköping har lägre kommunalskatt och valfrihet i hemtjänst och äldreomsorg.
Alliansen vill göra Oxelösund konkurrenskraftig. Vill du?

Agneta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*