Stålbad???

2008-2009 var det finanskris och lågkonjunktur, inte bara i Sverige utan i hela världen. Då orkar socialistpartierna i Oxelösundspara 1.2% . En besparing, som de efter den onödiga skattehöjningen med 16.5 mkr, senare delvis tar tillbaka.
Under första halvåret 2010 har S och V beslutat att utöka byråkratin med flera nya tjänster och använt sig av det prognostiserade överskottet för 2010 för att visa handlingskraft före valet. Stålbad ???

De företag och organisationer som överlevt krisen med att spara 1.2% är lätt räknade.

Moderaterna ansåg att kommunen kunde spara 4%, dvs 20 mkr, eftersom kostnaderna 2007 och 2008 stigit extremt och okontrollerat. Vi anseratt det är mycket olyckligt att agera kortsiktigt och med jämna mellanrum utsätta verksamheterna för oplanerade besparingskrav ellerskattehöjningar.

Om det bara var Alliansen och MP som oroar sig över de skenande kostnaderna i Oxelösund kunde det avfärdas som politisk valretorik. Men kommunens egna revisorer har varje år under mandatperioden satt fingret på kostnadsutvecklingen.

2008 säger revisorerna ”..kommunens ekonomiska situation och utveckling är oroande…..Vi ser det som särskilt angeläget att åtgärder vidtas för att bromsa kostnadsutvecklingen.” (2008 ökade kostnaderna med 5.2% samtidigt som skatteintäkter och statsbidrag ökade med 2.8%).

Senare konstaterar revisorerna att nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag för 2009 är 102% att jämföras med målet 97%. De noterar också att kostnaderna sjunkit från föregående år och betonar vikten av fortsatta åtgärder.

SKL och Svensk Kommun Rating har bekymrat pekat på Oxelösunds problem med att rätta munnen efter matsäcken.
Skattebetalarnas förening säger att Oxelösund har det största besparingsutrymmet i länet.

Att de styrande politikerna trots varningar från olika håll sätter likhetstecken mellan högre effektivitet/ produktivitet och sämre välfärd är bedrövligt.
Agneta

Läs mer

Sak och person

Gassande sol, värme och många politiker på torget idag. Valet närmar sig.

I Oxelösund är vi politiskt aktiva duktiga på att skilja mellan sak och person, tycker jag.

Därför är det alltid lika trevligt och utvecklande att träffa åsiktsmotståndare -också när det är skarpt läge i valrörelsen. Jag tror och hoppas att vi alla vinnlägger oss att behålla denna goda stil valrörelsen igenom.

Agneta

Läs mer

Här finns marginaler

Moderaterna och övriga Allianspartier vill ha samma skatt som i Nyköping. Vi lovar att återställa skattehöjningen 0:80 kronor per intjänad
hundralapp, så snabbt som möjligt.

Skattebetalarnas Förening gjorde i höstas en studie över de sörmländska kommunerna.

Enligt den finns stora effektivitetsutrymmen under nästa mandatperiod och allra störst i Oxelösund. Där skulle skatten för en normalinkomsttagare med 25 000 kronor i månadslön kunna sänkas med 6 900 kronor per år.

Det motsvarar en skattesänkning på 2:95 (kr per intjänade 100 kr). Undersökningen visar också att effektiviseringsutrymmet i Oxelösundökade från 26 mkr 2004 till 57 mkr 2007.

Läs mer

Oxelösund strävar mot toppen

De styrande partierna i Oxelösund och i synnerlighet Vänsterpartiet ser ett egenvärde i att ha höga skatter. Får de fortsätta ha makten kommer de inte att ge sig förrän Oxelösund toppar den svenska kommunalskatteligan. Nu ligger vi i botten på de flesta andra kommunrankingarna.

Det sorgliga är att S och V i Oxelösund på fullt allvar sätter likhetstecken mellan hög kommunalskatt och kvalitativt bra kommunala välfärdstjänster och skola. Några sådana samband finns inte.

I stället för att diskutera och ha örnkoll på effektivitet, produktivitet och vad en kommun ska ägna sig åt tror de styrande här att skattehöjningar är vad medborgarna helst vill ha för att bo och trivas i kommunen.

Jag rekommenderar dem en studieresa till Fagersta!

Läs mer

Skandalen på Ramdalen

Kommunen (läs Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) överklagar tingsrättens dom om den osanerade tomten på Ramdalen. Domen gick emot kommunen, som får betala skadestånd i mångmiljonklassen, merparten av byggföretagets rättegångskostnader, räntor samt stå för sina egna kostnader. Summa summarum dryga fyra mkr. Det är pengar som kunde ha använts bättre.

Jag tycker att man ska ha mycket på fötterna om man överklagar. Rättsprocesser kostar energi, tid och om man förlorar ryker ännu mera heder och pengar. I det här fallet kanske en till två miljoner utöver de redan ådömda. Men den som är riktigt säker på sin sak ska naturligtvis processa.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är som vanligt säkra på att de alltid har rätt. De räknar officiellt med kommunen får tillbaka vad som förlorats i tingsrätten och vill till varje pris slippa försvara denna bedrövliga affär före den 19 september. Därför låter de medborgarna riskera ännu mera.

Bakgrunden är i korthet att det helägda kommunala bolaget Kustbostäder 1997 rev några av sina hus på Ramdalshöjden. Bolaget sålde sedan i början 2000-talet av bokföringstekniska skäl marken till kommunen, som i sin tur sålde den vidare för 1.7 mkr. Köparen var ett litet byggföretag, som skulle uppföra ett 20- tal villor där.

I maj 2007 fick ledamöterna i kommunstyrelsen veta att byggföretaget anmält kommunen till olika myndigheter, sedan det hittat tvättmaskiner, betongväggar, skyddsrum och annat som inte borde finnas i marken.

Oppositionen krävde en fullständig redogörelse och fick av ledande tjänstemän och politiker inom Kustbostäder och kommunen veta att inga fel var begångna. Om eventuellt, eventuellt något fel var begånget så var det någon annans fel.

Domen visar att vi blev rejält förda bakom ljuset.
En tjänsteman på Kustbostäder hade kommit överens med rivningsföretaget NCC att göra avsteg från rivningslovet – och planen. Detta för att spara dryga halvmiljonen åt Kustbostäder. Jag tycker att det är skandal att ett helägt kommunalt bostadsföretag struntar i att följa kommunala myndighetsbeslut. Redan från början har det alltså stått klart för ett antal personer att rivningen inte var riktigt gjord.

Vid försäljningen borde därför kommunen muntligt ha upplyst köparen och i avtalet tydligt ha deklarerat vad det var som såldes.

När byggföretaget anmärkte på rivningen uppträde kommunens ledande tjänstemän och politiker som sårade oskulder. Med den kunskap som då måste ha funnits inom kommunen och dess helägda bolag skulle det ha varit klädsamt om anmärkningarna tagits på större allvar.
Då hade vi idag kanske kunnat njuta av ett nybyggt bostadsområde och nya invånare.
Nu får vi istället stå ut med ett centralt beläget, ovårdat markområde.
Agneta

Läs mer