Visst finns det skillnader

Politiker säger ofta att åsiktsskillnaderna är små mellan partierna på det kommunala planet. Så tycker inte jag det är i Oxelösund. Jag kan hålla med om att det kommunala självstyret är naggat i kanten av lagar och direktiv från centrala myndigheter. Uttryck som ” man ska ha samma rätt var man än bor” känner jag mig väldigt kluven till.

Förra veckans kommunstyrelsemöte visade som vanligt på stora skillnader mellan partierna. Ett exempel var att förskolan måste byggas ut i all hast, eftersom barnen glädjande nog blivit många fler. En akut och provisorisk lösning var att skaffa en paviljong med kapacitet för ett fyrtiotal förskoleplatser. Investeringspengarnaär dock slut och därför måste Kommunfullmäktige avgöra finansieringen.

På mötet fick vi veta att en annan aktör var på väg att köpa tomt för att bygga och driva en enskild förskola. I debatten utkristalliserade sig tre förhållningssätt:

Vänstern såg framför sig hur välfärden skulle gröpas ur genom att företagaren kunde göra vinster på skattepengar. De lovade göra allt för att förhindra det.

Socialdemokraterna, som här i kommunen är trogna monopolkramare, men mera pragmatiska, fann många anledningar att snabbt (efter nästan ett års långbänk) komma till skott med det kommunala paviljongbygget. De påtalade långa överflyttningsköer, stora barngrupper, kommunens ansvar och skyldighet att erbjuda platser inom fyra månader, att privata aktörer kan gå i konkurs.Sant men kanske inte hindrande.

Allianspartierna blev glada över att andra än det offentliga ville bidra till att utveckla välfärdstjänsterna. Om vi fått styra kommunen hade vi visat en mer tillitsfull och uppmuntrande attityd till nya initiativ. Parallellt med att axla ansvaret och leva upp till kommunens skyldigheter hade vi undersökt om andra klarat av att leverera hög kvalitet och haft ekonomiska muskler att driva en uthållig verksamhet.

Föräldrarna väljer vilken förskola barnen ska gå i. Skattebetalarna står för fiolerna oavsett om den är kommunal eller ej. Planerar kommunen fel blir det dyrt. Antingen i form av viten för att barn inte får plats i tid eller för tomma platser vid överetablering . Ett gott samarbete mellan kommunen och privata aktörer tjänar alla på.
Agneta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*