Oppositionsrådet på plats!

Nu har jag intagit min plats i kommunhuset och det blev en lugn första vecka med klämdagar.

Vilken fantastisk möjlighet oppositionen nu har, att på ett bättre sätt än tidigare, få insyn och delaktighet i kommunens angelägenheter. Kommunens angelägenheter är också skattebetalarnas intressen.

Grunden för politiken är det valprogram vi gått till val på. Alliansen har fått ett stort förtroende från väljarna, nära nog hälften av rösterna, att driva en borgerlig politik.

Det är också viktigt att ge alla partier i oppositionen en god information om vad som är på gång, att tillsammans diskutera fram bra förslag till lösningar – sett ur ett medborgarperspektiv.

För mig som företrädare för oppositionen, känns det viktigt att ha en lyssnande och bra samtalston med majoriteten men också att få våra förslag prövade.

Den närmaste tiden kommer jag att besöka de olika kommunala verksamheterna för att på bästa sätt bli insatt i och förstå hur det fungerar och vilka utmaningar vi står inför.

Att få möjlighet att träffa företagare på orten ser jag som mycket spännande och viktigt. Hur upplever företagarna kommunen? Vilken samverkan finns idag och vad förväntas i en framtid?

Föreningslivet i kommunen är brett. Alla föreningar är viktiga – ingen nämnd – ingen glömd. Men dock så ser föreningslivet olika ut. Föreningar med ungdomsverksamhet till seniorverksamhet, frivilligorganisationer m.fl.

En del av föreningslivet är amatörteatern AKNE. Vad vore ett Oxelösund utan en Nyårsrevy. I fredags njöt jag av föreställningen. Vilket engagemang, vilka duktiga amatörer. Skratt förlänger livet.

Nu går ”jobbet” igång inom politiken inpå det nya året – material till kommande Nyårsrevy tror jag inte kommer att saknas.

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig med dina synpunkter, idéer eller bara ställa frågor.

Hälsningar dag.bergentoft
Dag. Bergentoft@oxelosund.se 0155-38 500

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*