Friskolorna är här för att stanna

Det är intressant att följa debatten kring friskolor. Något som jag saknar i debatten är fokus på eleven. Det är viktigt att det finns olika val – det är först då vi kan välja.

Den friskolereform som infördes under 1990-talet har varit lyckosam och medfört många positiva effekter. Elevers och föräldrars valfrihet har ökat, vilket var huvudsyftet. Skolans personal har fått fler arbetsgivare att välja bland och möjligheter finns att förverkliga egna pedagogiska idéer och utveckla skolans arbete utanför den offentliga skolans ramar.

När det gäller vinster så är det en given utgångspunkt att ett bolag måste ha tillåtelse att ge utdelning till sina ägare när rörelsen gå med överskott. Att en friskola går med vinst står inte i motsats till hög kvalitet, tvärt om.

I grundskolan går ca 900 000 elever varav ca 96 000 i friskola. I gymnasiet går ca 395 000 elever varav 85 000 i friskola. Det är bra möjlighet att dessa elever fått göra sitt eget val. Alla dessa elever kan inte ha fel – de är nöjda med sitt val.

Det uttalande som kommer från Nyköpings skolchef är märklig om att sänka skolpengen så att friskolor inte har möjlighet att fungera utan går i konkurs. Hur tänker Krister Pettersson ta hand om alla friskolelever. Det verkar varken seriöst eller speciellt genomtänkt, om det nu stämmer som står att läsa i fredagens SN.

Debatten bör utgå från eleven och hur vi tillsammans kan skapa så goda förutsättningar att alla lyckas i skolarbetet.

dag.bergentoft

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*