Moderata Ungdomsförbundet tycker till om friskolor!

Du som elev ska få gå i precis vilken skola du vill. Du ska kunna välja att gå i den kommunala skolan, eller gå i friskolan som riktar in sig mer på ett speciellt område och har ett annat sätt att lära ut på än den kommunala skolan.

Vi i Moderata Ungdomsförbundet tycker inte att vi politiker ska bestämma vart eleverna skall gå. Forskare ska heller inte bestämma vad som är bra och dåligt. Faktum är att alla människor inte lär sig saker och ting på samma sätt.

Alla elever lär sig inte på samma sätt och vill inte göra samma saker. Därför måste det finnas så många olika typer av skolor som möjligt, så att alla kan hitta en studiemiljö som passar deras drömmar. Därför behövs friskolor så att alla som har en idé om hur skolan kan bli bättre får möjlighet att pröva vingarna och erbjuda andra sorters utbildningar till Sveriges elever.

Kalle kanske lär sig bäst i en skola där lärarna riktar in sig mer på eleverna och där man verkligen individanpassar varje elev sätt att lära sig på, medans Kajsa kanske lär sig bäst genom att sitta i en stor grupp elever och på det sättet ta in vad läraren lär ut.

Valfrihet och valmöjligheter. Det är viktigt för oss i Moderata Ungdomsförbundet!

//Dennis Nilsson, Sekreterare MUF Oxelösund.
Ersättare i Utbildningsnämnden i Oxelösund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*