Minskning av mobbning börjar hos oss vuxna

Idag rapporterar media om det jag skrev om igår på min egna blogg. BRIS har kommit med en rapport och väljer att uttala sig om att det är vi vuxna som skall agera förebilder. Precis vad jag också anser.

I en rapport utav Skolinspektionen ifrån 2011 så kan man läsa att 7 av 10 Svenska skolor har tydliga brister i sina planer mot kränkande behandling. En siffra som är långt ifrån godkänd.

Jag skulle vilja påstå att minskningen av mobbning startar hos oss vuxna. Merparten av alla ungas förebilder är vuxna människor, och om en förebild saknas så är det lätt att man handlar fel för att på något sätt få en bekräftelse. Jag vill trycka på att en vuxen människa kan göra väldigt mycket. En lärare som i vanliga fall sitter på sitt kontor och rättar prov och dricker kaffe kan genom att istället sitta i skolans kaffeteria och rätta prov och dricka kaffe göra en stor skillnad. Det finns en vuxen på plats och man vet som elev att läraren finns där. De vuxna på skolorna har en skyldighet att stoppa mobbning om sådan pågår, och mobbning stoppar man inte genom att sitta i personalrummet.

Skolorna har även ansvaret att på sin arbetsplats se till att mobbning inte pågår bland skolans elever. Fler vuxna behöver därför synas i korridorerna. De vuxna skall inte agera poliser och gå runt och söka upp mobbning utan man skall ”smälta in” bland eleverna. Det är oftast då man kan notera om någon är utsatt för mobbning och om någon utsätter någon annan för mobbning.

Idag pratas det generellt lite i Svenska skolor om ämnet mobbning. Inför varje skolterminsstart sägs det att ”mobbning är dåligt”. Mer specifik är man egentligen inte. Om lärare och övriga vuxna på skolan på ett pedagogiskt sätt skulle förklara för eleverna vad mobbning kan ge för skada hos en elev som blir utsatt så tror vi att fler skulle förstå att mobbning kan förstöra en människas liv. På många olika sätt.
Därför måste skolorna mer oftare prata och informera om mobbning och allt kring detta. Man kan göra det på klassrådsmöten, första lektionen varje vecka eller på mentorsträffar. Det räcker inte med att 2 gånger varje år säga att ”mobbning är dåligt” men inte att förklara varför det är dåligt. Precis som i vilket vanligt skolämne som helst så måste man lära sig kontinueligt som elev varför mobbning är dåligt och vad mobbning är för något.

Men man kan inte lära ut ett ämne man själv inte kan något om. Och jag tror att merparten av alla lärare inte är helt säkra på vad mobbning faktiskt innebär för något. Därför behövs det utbildning. När man idag pluggar till lärare, oavsett vilken årskurs man skall bli lärare i, så vill jag att en kurs skall handla om mobbning, vad mobbning är och hur man kan förebygga mobbning. Denna kurs skall vara obligatorisk och inte bara valbar. Det är svårt för en fotbollstränare att göra en spelare till proffs om man inte har någon fotbollskunskap, och lika svårt är det för lärare att lära elever att mobbning är dåligt om man själv inte har några kunskaper om mobbning.

50 tusen unga är utsatta för mobbning på skolorna i Sverige idag. Varje år tar i genomsnitt 50 människor under 25 år självmord på grund av mobbning. Det är ungefär 1 människa i veckan. 48 av 50 skolor fick inte godkänt i sitt arbete mot mobbning år 2009. Detta är siffror som skrämmer mig. Någonstans måste vi på riktigt börja jobba för att mobbningen skall minska, och jag tror att det jobbet börjar hos oss vuxna!

//Dennis Nilsson, Moderata Ungdomsförbundet Oxelösund
Ersättare Utbildningsnämnden Moderaterna Oxelösund

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*