Koordinaten – en bra mötesplats även för politiken!

Det är torsdag, klockan är 17.00, det är vidrigt kallt ute och det snöar lätt. Då känns det skönt att ta sig in på Koordinaten. En bra plats att träffas och föra samtal.

Som jag informerat om tidigare, så är torsdagar mellan kl. 17-18 en prioriterad tidföratt mötas ochföra samtal. Att lyssna till frågor och synpunkter som jag kan ta med mig in den politiska vardagen.

Blir stående och pratar medBengt, en inbiten Oxelösundare. Han har jobbat på SSAB ochvarit flitig inomidrotten. Han berättar om en händelse på Standi Rönnbergstid.Hur bra detär att hanära tillsina förtroendevalda, att kunna prata direkt med dem som har möjlighet att påverka beslut.

Nuär juKoordinateninte bara en mötesplats för Oxelösundare. Enman från Värmdö kom ochdryftade miljöproblem isinegen kommun. Nu hadehan jobbat tre dagar som hyrläkare i Oxelösund. Ett utmärkt tillfälle att berätta hurbra det är att bo iOxelösund.Känns bra att få delge alla de fördelarsom Oxelösund har, och prata mindreom problem.

Det kom förbi en entreprenör som är på SSAB men som bor i Höör. Roligtatt man hittar till Koordinaten.

Personalenpå Koordinaten tar emot alla på ett trevligt och tillmötesgåendesätt. Det känns hemtrevligtoch välkomnande när man än kommer.

Detta var bara ett axplock.

Varje torsdag mellan kl. 17-18 har du möjlighet att träffa migoch dryfta det duvill.Passar inte tiden eller du vill höra av dig rent spontant såär telefonnumret 0155-38 500, alltid omkopplad till mobilen.

Hälsningar Dag, Din lokala (M) politiker.

Läs mer