Fler jobb till unga – del 1.

Vad Arbetsförmedlingen är till för behöver jag antagligen inte gå in på mer i detalj än att dom ska vara till hjälp när man söker jobb. Liksom sätta ihop 1 (jobbsökare) + 1 (arbetsgivare) som skall bli 2 (anställning).

I Sverige idag har vi bara en enda arbetsförmedling. Dom har ett monopol helt enkelt. Ett monopol som likt alla andra monopol självklart skall granskas och undersökas för att se vad som går att förbättra. Vissa monopol skulle kanske egentligen må bäst av att slopas och tillåta andra att agera.

Frågan är om inte Arbetsförmedlingen är ett sådant monopol? Väldigt få som får till AF går ett jobb tack vare den hjälp man får därifrån. Många jobb idag får en arbetssökare genom såkallade ”personliga kontakter”. Man känner någon som känner någon som söker någon att anställa. Samtidigt så finns det andra problem man borde fundera över.

Att det i exempelvis Stockholm efterfrågas många svetsare men att mertparten av svetsarna finns i Värmland. Eller att Skåne som skriker efter socionomer inte hittar dessa eftersom de flesta socionomerna bor i Sörmland. Nu var detta bara några exempel som dragna ur luften, men såhär är alltså ett idag existernade problem. En del av landet skriker efter en viss typ av arbetare där arbetarna finns i en annan del av landet. AF kopplar sällan ihop dessa 2 parter.

Jag tror att det är viktigt för den arbetssökande att känna att hans tid han använder för att söka jobb kommer till nytto. Därför bör vi slopa monopolet och öka valfriheten för arbetssökande. Så länge staten anser att det är nödvändigt att med skattepengar stöda matchningsverksamheten så bör dessa skattepengar till den aktören som utför jobbet bäst. Det kan exempelvis åstadkommas genom en form av arbetssökandecheck. Den arbetssökande kan med denna check köpa den tjänst av den arbetsförmedling som han eller hon förväntar sig det bästa resultatet ifrån.

Frågan är inte, sköter AF sitt jobb, frågan är hur dom kan bli bättre.

//Dennis Nilsson, Moderata Ungdomsförbundet Oxelösund
Ersättare Utbildningsnämnden Moderaterna Oxelösund

Läs mer

Vi vill förändra…

…klimatet för de äldre i kommunen som invånarna är mest missnöjdast med i hela Sörmland enligt statistiken. Vi vill att mormor, morfar, farfar och farmor tillsammans med sina anhöriga skall få välja själva, och inte att vi bestämmer åt dom.
Vi vill se en förändring. Vi vill införa Lagen om valfrihet i Oxelösund och vi vill vara med och införa valfrihet på riktigt i vårt kommun.

Vill du vara med?
Gå med i MUF!

Du betalar enkelt ditt medlemskap via ett SMS, alternativt Plusgiro. Medlemskapet kostar bara 40 kronor och då är du medlem resten av året och får dessutom vara med på en massa spännande aktiviteter, inte bara med MUF Oxelösund, utan även MUF Södermanland brukar bjuda in till olika träffar och evenemang.

Klicka här för mer information om hur du blir medlem!

//Dennis Nilsson, Moderata Ungdomsförbundet Oxelösund

Läs mer

SÖKER REDAN UPP MIG!

Det känns bra att jag redan blir uppsökt när jag finns tillgänglig på torsdagar mellan 17-18 på eller utanför Koordinaten. Folk läser annonsen och snacket går, så låter det under samtalen.

En person vill diskutera lokala ordningsstadgan och förtäring av alkohol på allmän plats.
Är det en politisk fråga eller inte kan manfråga sig. I det här fallet ville personen ifråga påvisa att det fanns brister i skrivningen, som han såg det. Tillsammans läste vi innantill.
Ska det bli en ändring tillstånd så är det den politiska vägen för beslut.

Som alltid, den ena leder till andra saker. Det känns väldigt värdefullt att få ta del av olika synpunkter. Sammantaget kan det i slutänden leda till en förändring.
Det påvisar att det går att påverka politiken även om man inte är politiskt aktiv.
Prova du också.

En annan hade idé på hur vi på ett bättre sätt kunde snöröja och sanda för attde allra flestaska bli tillgodsedda.

Nästa torsdag får du träffa en eller två standin för mig. Reser till Örebro för Sverigemötet, Moderaternas rikskonferens.

Övrigt:
Under två dagar harkommunen Mål & Budget beredning, hur vi ska planera för 2013-2015. Vi harockså fått årsredovisningen för 2011 – ingen rolig läsning med tanke på ekonomin som är i botten och lite till – finns anledning att återkomma till den.

Vi hörs!

Din lokala politiker!

Läs mer

Vi fill förändra…

…nyföretagandeklimatet iKommunen som enligt statistiken är sämst på att starta nya företag i hela Sverige. Och dessutom är Sveriges 5:e mest sårbaraste kommun…
Vi vill se en förändring. Vi vill se fler nya företag i Oxelösund och vi vill göra det lättare och enklare att starta företag i vår kommun.

Vill du vara med?
Gå med i MUF!

Du betalar enkelt ditt medlemskap via ett SMS, alternativt Plusgiro. Medlemskapet kostar bara 40 kronor och då är du medlem resten av året och får dessutom vara med på en massa spännande aktiviteter, inte bara med MUF Oxelösund, utan även MUF Södermanland brukar bjuda in till olika träffar och evenemang.

Klicka här för mer information om hur du blir medlem!

//Dennis Nilsson, Moderata Ungdomsförbundet Oxelösund

Läs mer

Att gå till attack utan rätt fakta.

Senaste tiden har Socialdemokraterna gått till hård attack för att utanförskapet inte minskat sen Alliansen fick majoritet 2006.

Man har attackerat hårt, och i viss mån även vunnit på det. Men. Det har varit en attack som visat sig vara felaktig.

I December 2011 var det ”totala utanförskapet” 1 476 701 personer.
I December 2006 var det ”totala utanförskapet” 1 559 371 personer.

Undersökningen, som i övrigt beställdes av Sossarna själva, visar på att Moderaterna och Alliansens politik fungerar. Men fortfarande är vi inte nöjda. 1 476 701 är en alldeles för stor siffra.

Jag säger som Anders Borg sa när siffrorna presenterades efter att Sossarna beställt undersökningen:
”Det är bra att Socialdemokraterna klarlagt att utanförskapet har minskat.”

//Dennis Nilsson, Moderata Ungdomsförbundet Oxelösund
Ersättare Utbildningsnämnden Moderaterna Oxelösund

Läs mer

”Vägra rösta med högern” – en vänsterpartistisk princip?

Det går inte att hålla sig undan när man idag läser Sörmlands Nyheter. Ett citat av den lokala Vänsterpartisten Sinikka Famme gör mig fundersam.

”Man är ju ganska ensam. Jag som vänsterpartist kan ju knappast gå till högerhållet, då måste man på något vis stå tillsammans med sossarna”

Citatet är, enligt Sörmlands Nyheters skribent, det Sinikka Famme sagt om hur beslutet tagits. Jag blir fundersam, och nästan lite sur. Innebär detta att vi fått bekräftat det många länge trott? Att Vänsterpartiet sällan röstar med Alliansen ”bara för att”? Är det principiella skäl som gäller för Vänsterpartiets ledamöter i de olika nämnderna?

Jag sitter i Utbildningsnämnden som ersättande ledamot för Moderaterna, och jag måste nog få säga att vi har en ganska bra kontakt med övriga partier i vår nämnd. Det är ändå för väljarna vi tar de beslut vi tar, ibland måste man nog komma ihåg det tror jag. Att följa partiboken och partipiskan hela tiden, dagarna runt tror jag inte alls på.

Så frågan man kan ställa sig är, röstar Vänsterpartistiska ledamöter i KF, nämnder och bolag mot högern av principiella skäl?

//Dennis Nilsson, Moderata Ungdomsförbundet Oxelösund
Ersättare Utbildningsnämnden Moderaterna Oxelösund

Läs mer