Glädjande besked från Regeringen!

= Regeringen satsar 55 miljarder på Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt =

För oss som direkt berörs av Ostlänken känns det verkligen skönt med ett klart besked och ett beslut om30 miljarder.

Det är också en tydlig markering mot näringsliv, utbildare, pendlare m.fl. att satsningen görs.
Det kommer att bli lättare att få fler att flytta till våra kommuner med bättre kommunikationer, snabbare och säkrare.

Läs mer

MORGONDAGENS ENTREPRENÖRER!

Efter några veckors sommaruppehåll från torsdagarna mellan 5 och6 var det åter dags att träffa våra medborgare på Järntorget. Det var sig likt i stora delar, de som sitter och noterar och observerar (jag fick en bra avrapportering) till dem som sitter på bänken och dricker alkohol till andra som bara går mellan bilen och butikerna dåde handlat.

Det somkändesextraintressantvar tre trevliga ungdomar som vill diskutera med mig som politiker vilka möjligheter som fanns attfåtillgång till enlokal där de ville driva ungdomsgård. En ungdomsgård som vänder sig till alla möjliga åldrar mendär de känner en avsaknadav åldergruppen som är18 år och uppåt.En ”gård” med dagens teknik och intresse men givetvis som vänder sig till det som efterfrågas och finns ett behov av.

De här ungdomarna som är kring + – 20 år ser ett mycket stort intresse från både Oxelösund och Nyköping som lägger mycket tid på att lana (där ett antal datoranvändare träffas för att koplla samman sina datorer i syfte att spela datorspel). Ett intresse som är väldigt storti världenoch som de känner kommer att fortsätta att utvecklas.

Vi kom överens om att fortsätta diskussionera. Det blir även en träff med Mats Dahlin ( restaurangägaren) och kyrkan med fler för att undersöka vad de kan göra gemensamt för att täcka det behov som finns och se till de målgrupper som kan vara aktuella.

Att undersöka vilka lokaler som kan varamöjliga, möjligheterna att drivaingångeget företag för verksamheten och då göra en affärsplan, se till kapitalkostnader, starta eget bidrag och mycket annat.

Det kändes på resonemanget att jag idag träffade morgondagens entreprenöreroch att de verkligen vill förverkliga sina tankar och idéer.
Allt från ideellt arbete till att undersöka möjligheterna att driva eget.

Då känns detextra roligt och stimulerande. Det är klart att vi tillsammans ska hjälpas åt att undersöka detta grundligt.

Från vänsterJonathan Bech Norén, Tomas Landberg, Thim Holm Pierrou

Läs mer