BYGGBESKED NU!

På tisdagar mellan kl 10-11 under oktober och november har jag mött våra väljare utanför ICA på Järntorget och diskuterat behovet av bostäder.
Det har varit både intressant och givande. Ett ämne som man vill prata om.
Behovet är tydligt. Att det byggs nu:

  • Bekväma hyres- o bostadsrätter.
  • Gärna med bekvämt avstånd till centrum
  • Medvetenheten om att nybyggnation är ganska dyrt
  • Deflesta som jag talat med har egna hus idag, är inte sugna på enplansvillor
  • Önskemål omkollektivtrafik om det är en bit utanför centrum
  • En del planerar att flytta inom närtid – det känns som sista vintern med hus o tomt
  • Bygg fler hissar i snabbare takt
  • En del oroar sig över att det inte finns några alternativ att flytta till idag ochbesöker Nyköping för att se deras utbud.
  • Att flertalet vill bo kvar men en delöverväger nu att flytta till Nyköping. ”Vad ska vi göra när det inte finns alternativ i våran egen kommun?”

Målgruppenjag mötthar överlag varit i åldern 60+.

Buskapet är klart! Bygg nu – men våra väljare vill ha besked: När ska det byggas?

Hälsningar från Din lokala politiker
dag.bergentoft

Läs mer

Torsdag och intressant träff med ungdomsprästen!

Vilken underbar ungdomspräst vi har i Oxelösund i Veronica Lindgren. Jag träffade henne på Koordinaten under drygt en timme och tiden bara försvann.
Efter den här träffen så är Veronica i mina ögon, ekonomen, entreprenören, egna företagaren, men sedan är hon ju präst också.

Anledningen till att jag ville träffa henne var för att fråga från henne hur hon såg på Oxelösund som kommun, i stort och smått. Hon har bara varit verksam i Oxelösund sedan i mars 2012.
Jag är själv inflyttad och känner tydligt att vi i många stycken ser andra värden än de ”infödda”. Lättare för ”oss” att känna stolthet över kommunen på ett annat sätt. Kan vara fel men det är en känsla som jag har.

Veronica ser olika möjligheter i Oxelösund och mitt i samtalet så känns det som hon är en del av kommunens marknadsföring – att vilja föra utvecklingen framåt.

Vi samtalar om missbruk och våra ungdomars framtid. Det framkommer tydligt det engagemang kyrkan har. Men, kyrkan drivs inte av ett engagemang utan vidare, det krävs en ledare. Veronica är en ledare av rang, i mina ögon.
Tycker att det är intressant att en präst som Veronica ser helheten i kommunen – en god utvecklingsnivå – men att det krävs kraft och idéer att förverkliga. Hon ger sig t.o.m. på färgen på den blå stora kranen i hamnen som syns (nästan) milsvida.

Veronica berättar om att få till en ungdomsgård i åldern 13-25 år, om projektet att stödja unga mödrar från 17 årsålder som inte har gymnasiekompetens.
Allt engagemang som hon berättar om stämmer väl överens om den motion som jag lämnade i kommunfullmäktige senast om att införa sociala insatsgrupper i Oxelösund. Att på ett mer strukturerat sätt, tillsammans jobba för, att nå resultat med de problem som finns.

Ett av många givande samtal under mina torsdagar på Järntorget/Koordinaten.

Hälsningar från din lokala politiker
dag.bergentoft

Läs mer

Oxelösund – En kommun att räkna med!

För alla kommuner är det viktigt med tillväxt. Oxelösund bör hela tiden ligga på framkant för att just öka tillväxten.
Därför är bostadsfrågan så högaktuell och att det byggs nu. Valfrihetsfrågan är en annan viktig del i ökad tillväxt.
Att vi som kommun är tydliga med vad vi vill åstadkomma och när i tid.

Morgonsoffan i Nyköping (frukostmöte) är en samverkan mellan Regionförbundet Sörmland, Almi Företagspartner, Företagarna, Östsvenska Handelskammaren, ONYX och Nyköpings kommun.

Morgonsoffan som är en lättsam föreställning under en timme. Ett 100-tal personer brukar komma. Programledaren/Moderatorn, den utmärkte Julia Rosqvist, leder den innehållsrika timmen på ett utmärkt sätt.
Intressant information genom olika intervjuer, presentation av både gamla och nya företagare, innovatörer, ja det kan vara vad som helst som är intressant.
Besökarna är företagare, organisationer, kommunala tjänstemän, politiker, m.fl.

Morgonsoffan är ett sätt (av många) att nätverka. Att bygga nya kontakter, nya idéer, utbyta erfarenheter, ge tips.

Det är dags att Oxelösunds kommun tar steget och gör gemensam sak med övriga aktörer. Att Oxelösund blir en samverkande part inför 2013. Det handlar om små pengar i förhållande till vad de kan ge tillbaka.

På bilden kan ni se en intervju med ONYX vd och tillika näringslivsansvarig i Oxelösund. Han intervjuas av Julia Rosqvist.

Ursäkta bildkvalitén.

Trevlig helg önskar Din lokala politiker// Dag

ps. Du vet välatt du lätt kan nå mig både på telefon 0155-38 500, på Järntorget tisdagar mellan kl. 10-11 under november och alla torsdagar på Järntorget eller Koordnaten mellan 17-18 ända fram till valet 2014

Läs mer