Fler kommunpoliser till Oxelösund!

Det är dags att vi ställer krav på fler kommunpoliser i Oxelösund. Jag är speciellt ute efter det lokala engagemanget, lokala kännedomen om ”buset” men även det vi önskar i form av service, trygghet, färre brott och att gångna brott utreds så snabbt som möjligt.

Jag blir väldigt glad när jag pratar med kommunpolis Carina Torstensson. Kommunen hade tre väskryckningar inom loppet av lika många veckor. Men vad är en väskryckning i Sörmland i jämförelse med alla andra brott som sker kring oss. Men en polis har stora möjligheter att påverka utgången av en utredning.

Det handlar många gånger av ett starkt engagemang och att känna ansvar för sitt kommunpolisområde. Här ska inga brott ske men om det ändå sker, så ska det utredas snabbt. Det är många gånger färskvara.

Carina berättar hur hon engagerade sig i det aktuella fallen, snabbt förhördes vittnen, samordnade inom polisen, fick hjälp av sina kollegor och det slutade med ett gripande. Nu sitter den misstänkte häktad i väntan på dom.

Men det är väl så här det ska vara. Lokala poliser med lokalt engagemang, att känna för sitt område, sätta tydliga mål och följa upp. Att känna varje dag att man gör nytta och når sitt mål. Den som blir utsatt för brott ska känna att polisen engagerar och bryr sig. Det här är ett gott exempel.

Om jag fick bestämma fullt ut skulle jag se till att det fanns fler poliser i yttre tjänst, med det lokala engagemanget. Även om det fattas några poliser i länet i dag så bör vi se till hela organisationen – var gör polisen bäst nytta. Det handlar om att våga fatta beslut – att våga pröva.

Vi kan börja med Oxelösund. Ge ett antal poliser ett tydligt uppdrag – lägg ut ansvaret för resultat och schemaläggning till dem som jobbar lokalt. Följa upp efter 6 månader hur uppdraget klarats av.

Hälsningar dag.bergentoft
Din lokala politiker

KommunpolisCarina Torstensson

Läs mer

Gott Nytt År! Första torsdagen in på nya året!

Det är första torsdagen in på 2013 och det är ganska lite folk på Järntorget. Men handeln fortsätter som vanligt även om de flesta jag pratar med idag säger att det är ganska lugnt.
Jag passar bl.a. på att besöka en ny handlare, eller rättare sagt två unga kvinnor som driver Prisstopp i Gallerian.

Är imponerad över två unga kvinnliga entreprenörer som flyttar från Stockholm till Oxelösund för att starta ett nytt företag. Som ett kinderägg, treöverraskningar i en. Två nya invånare och ett nystartat företag. Det är bara att tacka och ta emot.

Det är Melinda och Michaela som driver Prisstopp. Det har nu varit igång sedan den 5 december 2012. Önskar dem lycka till och hoppas på god försäljning.

Hälsningar från Din lokala politiker// Dag

Läs mer