Näringlivsutveckling i Oxelösund!

När enmansföretagare går in pension avvecklas vanligtvis företaget. Företagarens kunskaper, kontaktytor och tjänster försvinner då från marknaden.

Vid företagsbesök ställer jagofta frågan, hur tänker ni göra vid pension? Svaren är blandade. Det är inte allt för sällan jag kan möta en trött emansföretagare som tycker att det är lättare att lägga ned än att försöka sälja.

Där anser jag att vi som kommun kan vara behjälpliga. Det finns utarbetade koncept för överlåtelser.
Genom konceptet Ägarskifte Micro görs ett försök att finna intresserade personer som kan ta över sådana företag och driva dem vidare efter matchning, starta-eget-utbildning och praktik.

Det här känns viktigt. Vi bör snarast göra en inventering bland våra enmansföretagare och både ställa frågan och entusiasmera dem att låta deras företag få forstätta att leva. Det finns en otrolig kompetens kring våra företagare. Låt den kompetensen få gå i arv.

Jag är imponderad över alla som kämpar varje dag med sitt företag. Att ständigt stå i konkurrens, att vid varje stund vara glad och ge service.

Att driva företag skulle många få möjlighet att prova på – vilken erfarenhet!

Hälsningar från Din lokala politiker
dag.bergentoft


”Ett ständigt räknande för att få företaget att gå ihop”

Läs mer

Hallå Oxelösund!


Hallå Sverige är en nationell Moderat kampanj som pågår i hela landet. Moderaterna har tagit fram ett stort antal förslag som vi vill fråga våra väljare, vad de anser. Av alla dessa förslag har vi samlat 52 förslag på en kortlek. Nu vill vi lyssna av vad du tycker.

På torsdagarna mellan 17-18 på Järntorget så träffar jag nästan jämt ”de kloka gubbarna” på Ica fiket. De är nyfikna på politiken, frågar om vad som händer och inte händer. Det blir alltid intressanta diskussioner.

Jag testade givetvis förslagen på ”de kloka gubbarna”. Tack för alla värdefulla tankar som kom fram.
Du kommer säkert att träffa mig då jag är ute ganska ofta under kampanjen. Om inte annat så på torsdagarna. Hör gärna av dig på min mobil, 070-567 66 55, så kan vi bestämma träff.

Hälsningar dag.bergentoft
Din lokala politiker

Läs mer

Socialdemokraternas nonchalanta utredning!

Socialdemokraterna tvärvände i frågan om Finskt förvaltningsområde!

För knappt ett år sedan lämnades ett medborgarförslag att vi som kommun skulle ansöka hos regeringen att få ingå i finska språkets förvaltningsområde.

Det handlar om en lagstiftning om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen föreskriver sverigefinnarnas stärkta rättigheter för inflytande för inflytande och service samt enskildas rätt att använda finska med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på sitt modersmål.
Medborgarförslaget lämnades på remiss till de politiska nämnderna med olika svar åter.

Det som hörts allra tydligast är att det blir för dyrt att ingå i finskt förvaltningsområde. Men utredningen har inte utrett vad det skulle innebära ekonomiskt, endast att kommuner som ansöker om och beviljas får ett statsbidrag om 660 000 kr.

Det är majoriteten som styrt upp tjänstemännen att det inte behöver utredas noggrannare – inställningen var negativ från början – det blir för dyrt.

Moderaterna la redan från början örat mot rälsen och lyssnade av med både förslagsställare som Finska föreningen hur de tänkte kring förslaget. Moderaterna hade även med sig en politiker som talar finska för att vi skulle vinnlägga oss om att vi förstod varandra.

I kommunstyrelsen diskuterades det inom Alliansen om förslaget skulle återremmiteras eller bifallas. Vi beslutade att bifalla. (se nedan rättelse) Men majoriteten avslog medborgarförslaget.

Den 20 februari i år behandlades medborgarförslaget i kommunfullmäktige. Först när Socialdemokraterna insåg att det skulle förlora en mängd röster från dem som normalt röstar rött ändrade de sig och yrkade själva återremiss. Ett antal sverigefinnar besökte också kommunfullmäktige vilket påverkade sossarna.

Här kan vi se effekten av en opposition som först lyssnar och tar sedan tar ställning.
Nu går vi in i nästa del och Folkpartiet bjuder in till en förläsning om Finskt förvaltningsområde på Koordinaten tisdag den 9/2 kl. 18.00.

Hälsningar från Din lokala politiker
dag.bergentoft

Läs mer