Socialdemokraternas nonchalanta utredning!

Socialdemokraterna tvärvände i frågan om Finskt förvaltningsområde!

För knappt ett år sedan lämnades ett medborgarförslag att vi som kommun skulle ansöka hos regeringen att få ingå i finska språkets förvaltningsområde.

Det handlar om en lagstiftning om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen föreskriver sverigefinnarnas stärkta rättigheter för inflytande för inflytande och service samt enskildas rätt att använda finska med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på sitt modersmål.
Medborgarförslaget lämnades på remiss till de politiska nämnderna med olika svar åter.

Det som hörts allra tydligast är att det blir för dyrt att ingå i finskt förvaltningsområde. Men utredningen har inte utrett vad det skulle innebära ekonomiskt, endast att kommuner som ansöker om och beviljas får ett statsbidrag om 660 000 kr.

Det är majoriteten som styrt upp tjänstemännen att det inte behöver utredas noggrannare – inställningen var negativ från början – det blir för dyrt.

Moderaterna la redan från början örat mot rälsen och lyssnade av med både förslagsställare som Finska föreningen hur de tänkte kring förslaget. Moderaterna hade även med sig en politiker som talar finska för att vi skulle vinnlägga oss om att vi förstod varandra.

I kommunstyrelsen diskuterades det inom Alliansen om förslaget skulle återremmiteras eller bifallas. Vi beslutade att bifalla. (se nedan rättelse) Men majoriteten avslog medborgarförslaget.

Den 20 februari i år behandlades medborgarförslaget i kommunfullmäktige. Först när Socialdemokraterna insåg att det skulle förlora en mängd röster från dem som normalt röstar rött ändrade de sig och yrkade själva återremiss. Ett antal sverigefinnar besökte också kommunfullmäktige vilket påverkade sossarna.

Här kan vi se effekten av en opposition som först lyssnar och tar sedan tar ställning.
Nu går vi in i nästa del och Folkpartiet bjuder in till en förläsning om Finskt förvaltningsområde på Koordinaten tisdag den 9/2 kl. 18.00.

Hälsningar från Din lokala politiker
dag.bergentoft

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*