Kvotering!

Är kvotering rättvist? Jag är för jämdställdhet men inte för kvotering. Det skulle vara intressant att höra hur Du tänker i frågan när det gäller blolagsstyrelser och kvotering.

En rad näringslivsföreträdare och forskare gick nyligen ut i Dagens Nyheter och hävdade att argumenten mot kvotering blir allt svårare att förstå. ”Bolag med könsblandade styrelser sköts bättre och är mer lönsamma än andra”, skrev artikelförfattarna.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/kvoteringsforesprakare-gor-det-latt-for-sig_207688.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2013-11-25&utm_campaign=nfsn

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft,

070-567 66 55

ps. Du kan även träffa mig på torsdagar mellan 17-18, Järntorget i Oxeösund. Då kan vi fortsätta att prata om allt möjligt.

One thought on “Kvotering!

  1. När det gäller privatägda bolag har jag svårt att se en rimlig motivering till påtvingad könskvotering inom dess ledningar, däremot kan det finnas anledning att diskutera styrelsesammansättningen i offentligt ägda bolag.

    Problemet i t.ex. Oxelösund är att styrelserna i Oxelö Energi och Kustbostäder tillsätts utifrån politiska mandat, varför det är omöjligt att lagstiftningsvägen styra könsfördelningen. Det är främst upp till de enskilda partierna att styra urvalet utifrån tillgång på lämpliga personer. I statligt ägda bolag bör det däremot finnas goda möjligheter att skapa en någorlunda jämn könsfördelning. Om olyckan skulle vara framme och Moderaterna får fortsätta styra landet efter 2014 minskar väl det problemet i takt med att man säljer ut Sveriges tillgångar.

    Jag är inte helt säker på om det gör någon praktisk skillnad vilka som styr i större bolag eller departement. På den nivån tycks det vara enbart klädseln som skiljer individerna åt ur ett könsperspektiv, inte graden av girighet. Olofsson och Lööf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*