Svag politisk styrning gör att skolan går på knä!

Skolans verksamheter i Oxelösund har stort behov av fler för- och grundskoleplatser. Det råder inget tvivel om att det påtalats för länge sedan. Det visar den slutrapport av förstudien av framtida förskole- och skolorganisationen som kom i början av 2014. Rapporten visade redan då att skollokalerna inte skulle komma att räcka till.

I början av 2015 blev behovet återigen påtalat om fler lokaler för skolundervisning. Dessutom hade kommunen en ökad befolkningsökning. Majoriteten är själaglada över befolkningsökningen men saknar förmåga att möta behoven.
I juni 2015 skrevs ett ärende fram till politikerna i utbildningsnämnden med en begäran om att kommunstyrelsen skulle tillgodose behovet av fler för- och grundskoleplatser från och med läsåret 2015/2016. Utbildningsnämnden var eniga om beslutet om fler platser.

När ärendet kom till kommunstyrelsen – men först till 28 oktober 2015, så beslutade majoriteten att avslå ärendet och hänsköt frågan till Mål & Budget beredningen. En enig utbildningsnämnd föll som ett korthus i kommunstyrelsen. Det var bara Moderaterna som stod upp för förslaget och insåg det stora behovet. Moderaternas förslag, att omedelbart se över möjligheter för en om- eller tillbyggnation, avslogs av majoriteten. Märkligt hanterat.

Det är en ytterst kritisk situation i skolorna. Överfulla klassrum, kunskapsresultat som dalar, skolor och enheter som inte kan ta emot elever. Trycket är stort i både förskola och skola och fortsätter att öka. Det har även påtalats tydligt i skrift från utbildningsförvaltningen att flera enheter passerat för vad som är rimligt utifrån arbetsmiljökrav.
Som politiker ska vi ta ansvar så att förutsättningar finns för att bedriva verksamhet med goda resultat. Vi kan heller aldrig medvetet överträda arbetsmiljökraven.
Moderaterna har tidigare sagt ifrån och gör det igen med detta inlägg.

En svag majoritet ser på när skolan får djupa skrubbsår på knäna.

Dag Bergentoft, gruppledare (M)

Stefan Johansson, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden (M

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*