Sossarna far med osanning för att klara sitt eget skinn!

Majoriteten i Oxelösund och dess två högst styrande i kommunen, Catharina Fredriksson och Britta Bergström, skriver i sin insändare att Moderaterna kommer med tomma ord och att vi inte kommer med konkreta förslag. Vid närmare eftertanke verkar det vara mer en spricka inom Socialdemokraterna.

Det är allvarligt när ledande politiker inför läsarna medvetet undanhåller fakta och beslut som är fattade och vilka förslag som lagts fram. Så här ligger det till med fakta:

Slutrapporten av förstudien av framtida förskole- och skolorganisationen som kom i början av 2014 visade redan då att skollokalerna inte skulle komma att räcka till. Det var innan den högre befolkningsökningen.

Tidigt 2015 påtalades åter bristen om platser inom skolan. I juni 2015 skrevs ett ärende fram till politikerna i utbildningsnämnden med en begäran om att kommunstyrelsen skulle tillgodose behovet av fler för- och grundskoleplatser från och med läsåret 2015/2016.

Utbildningsnämnden var eniga om beslutet om fler platser. Britta Bergström är dess ordförande och även vice ordförande i kommunstyrelsen.

När ärendet kom till kommunstyrelsen – men först till oktober 2015, så beslutade majoriteten att avslå framställan och hänsköt frågan till budgetberedningen 2017-2019.

Moderaterna blev rasande över det tama beslutet och föreslog att kommunchefen skulle få ett uppdrag att omedelbart se över möjligheterna att utöka skolplatser. Att i övrigt ge budgetberedningen i uppdrag att se till den långsiktiga planeringen. Men i svaret så verkar (S) inte förstå vad Moderaterna menar. Det är väl bara att läsa innantill i den skriftliga reservationen som skrevs.

Kommunfullmäktige beslutade i nov 2015 att följa majoritetens förslag vilket Allianspartierna motsatte sig. Vi lämnade ett tydligt förslag att kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att omedelbart komma med förslag hur utbildningsplatser skulle kunna tillgodoses i förskola och grundskola men som avslogs.

Det är bättre att hålla sig till sanning och konkreta fakta än att skylla på andra. Ett svagt ledarskap leder till egna sprickor.

Hälsningar från Dina lokala politiker.

Dag Bergentoft gruppledare (M)

 

image

 

Stefan Johansson, 2:e vice ordf. utbildningsnämnden (M)

 

image

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*