Verklighet med valfrihet? Rösta för ett annat styre!

Succé för LOV i Skövde

NYHET Publicerad 25 november 2015

LOV Stärkt kvalitet både i privat och kommunal hemtjänst, högre status för personalen, nya tjänster och en stor medvetenhet bland de äldre att de kan att välja utförare. Införandet av LOV i Skövde har varit riktigt framgångsrik och idag utförs mer än en femtedel av hemtjänsten i privat regi.

Jonas Engelbrektsson, chef för äldreomsorgen i Skövde kommun.

Sedan Skövde införde LOV inom hemtjänsten 2011 har privata aktörer ökat sina marknadsandelar med några procent varje år och siffran ligger nu stadigt på drygt 20 procent, ibland uppåt 25 procent. De privata hemtjänstföretagen erbjuder även hushållsnära tjänster som kommunen inte kan, och sedan i somras finns det ett företag som inriktar sig på hemtjänst med finskspråkig personal.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/succe-for-lov-i-skovde_633935.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2016-04-14&utm_campaign=nfsn&sid=327919273

Om vi ska få till en ändring i Oxelösund krävs det ett ändrat styre. Jag är beredd att ta ansvar i Oxelösund för att utveckla kommunen. Vi tar nu initiativ till ett viktigt seminarium. Det är viktigt att du kommer och aktivt deltar i diskussionerna.

Seminarium översatt

Hälsningar från Din lokala politiker

Dag Bergentoft Dag.Bergentoft@oxelosund.se

0155-38 500  070-567 66 55

image

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*