Föräldrarutbildning av stort värde i Oxelösund!

Moderaterna i Oxelösund har lämnat ett förslag om ABC utbildning (alla barn i centrum), en föräldrarutbildning för alla.
Majoriteten ville avslå motionen då vi hänvisade just till en specifik utbildning. Det vi pekar på är att det finns forskning bakom utbildningen vilket vi anser värdefullt. Motionen blev återremitterad för vidare utredning.

 

Artikeln påvisar intresset.

Artikel från SvD!

Minskat stöd till föräldrakurser
Trycket på föräldrastödgrupper är högt. Tusentals anmälningar har strömmat in till Stockholms stödgrupper för familjer och forskningen visar att de ger resultat. Men trots långa köer drar Stockholms stad nu in på det ekonomiska stödet.
– Jag tror att min generation mammor lever med mycket dåligt samvete. Det är en hel del konflikter med mina döttrar och jag sökte för att jag vill bli en så bra mamma jag bara kan bli.
Det säger Mona Mantag som precis har avslutat föräldrakursen ABC i Kista kyrka. Kommunens stödgrupper ger föräldrar vägledning och hjälp i att lösa konflikter hemma samt stöttar i föräldrarollen. ABC riktar sig till alla föräldrar med barn i åldrarna tre till tolv år.
För familjer som upplever att de har svårare situationer hemma, med mycket bråk och konflikter, finns Komet-grupperna – en för familjer med barn i åldrarna tre till elva år och en för familjer med tonåringar i åldrarna 12 till 18 år.
– Man är stressad som modern förälder, det är mycket som ska gå ihop. Då uppstår mycket bråk och konflikter i vardagen, säger Sean Barrett som precis avslutat Komets föräldrakurs i Bromma för en vecka sedan.
Trycket på stödgrupperna för föräldrar är högt. Över 13 000 anmälningar har flödat in till ABC:s och Komets föräldragrupper sedan verksamheterna kom i gång 2012, så pass att de flesta måste använda sig av ett kösystem för alla intresserade föräldrar.
– För två år sedan var köerna så långa runt om i stadsdelarna att vi bestämde oss för att dra ihop en stor allmän föreläsning med familjepsykologen Martin Forster. Det kom 800 personer under en vardagkväll, säger Göran Hägglund, biträdande enhetschef på Framtid Stockholm – den enhet inom Stockholms stad som ansvarar för ABC och Komet.
ABC och Komet finns i alla Stockholms 14 stadsdelar samt runt om i landet. Materialet i kurserna baseras på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska institutet samt Stockholms stad. Man jobbar efter något som kallas för 5.1-metoden, något som i praktiken innebär att ge fem gånger så mycket uppmärksamhet och kärlek till sina barn för att kunna ställa krav.
– Min grupp träffades en gång i veckan i tre timmar. Vi fick verktyg för att hantera olika situationer och diskuterade strategier inför kommande vecka, säger Mona Mantag.
Gruppsamtalen ger insikt om att de flesta familjer tampas med liknande problem. Både Sean Barrett och Mona Mantag anser att vetskapen om att man inte är annorlunda, att man känner igen sig i andras familjeproblem, ger mycket.
– Nästan alla upplevde att det var förlösande att få prata av sig med andra som förstod, säger Sean Barrett.
Stödgrupperna är gratis, i Stockholm är det är stadsdelarna själva som bekostar notan. En subvention gavs från början som en stimulans till stadsdelarna att satsa på föräldrastöd. Stockholms stad har hittills bidragit med 1 300 kronor per förälder som deltagit, men det kommunala stödet dras nu in till 2017.
– Subventionerna var bara tänkta som ett sätt att få fart på föräldrastödet. Jag tror inte det här kommer innebär att man satsar mindre, säger Göran Hägglund från Stockholm stad.
Ett barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. En doktorsavhandling från 2015 visar på att beteendeproblem hos barn minskar när föräldrarna har deltagit i ett föräldrastödsprogram. Slutsatsen är att föräldrastöd är en lönsam satsning som betalar sig själv efter ett år.
– Ungefär halvvägs in på programmet börjar det ge resultat, säger Sean Barrett och fortsätter, det är mycket lugnare hemma nu. Konflikterna består, men de är mer kortvariga och går över snabbare.
– Ett nej blir ett nej utan en massa bråk, säger Mona Mantag. Jag kan se redan nu att kursen gett resultat. Jag tycker alla föräldrar borde bli erbjudna detta, på samma sätt som man blir erbjuden en bebiskurs av BVC.
Katarina Stintzing
Minskat stöd till föräldrakurser
Hälsningar
Dag Bergentoft Din lokala politiker

 

image

Läs mer

Minigolfbana – 1,6 miljoner!

I SN idag:

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4605331-oxelosunds-kommun-bygger-ny-minigolfbana-men-oppsitionen-saknar-helhetsgrepp-for-jogersobadet

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat att Jogersö ska få en ny minigolfbana. 18 banor – som blir godkända för att hålla tävlingar med SM-status på. Till sommaren ska det återigen gå att putta spikrakt är det tänkt.

Det var dock inte en enig kommunstyrelse som fattade beslutet. Klas Lundgren (L), Stefan Johansson (M) och Dag Bergentoft (M) reserverade sig mot beslutet. Det sistnämnda menar att kommunen i stället ska ta ett helhetsgrepp om Jogersöbadet.

– Först behövs det en översiktlig behovsanalys kring Jogersö friluftsområde. En kostnadsuppskattning samt en investeringsplan och en prioriteringslista. Och jag är inte säker på att en minigolfbana skulle hamna överst på den listan, säger Bergentoft som är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vi träffas vid den nuvarande minigolfbanan på Jogersö. Banorna är täckta med någon centimeter snö och det är verkligen inget väder för bangolf. Fyra av de 18 banorna har redan forslats bort, men de flesta av de andra går att spela på – om man inte har tävlingsambitioner.
– Jag kan inte bedöma om 1,6 miljoner kronor är rimligt för en minigolfbana. Däremot kan jag undra varför exempelvis campingen inte investerar själv i en bana. Antagligen för att en sådan investering riskerar att inte bära sig, fortsätter Bergentoft.

Men går inte det här att jämföra med andra sportanläggningar? Och skulle inte det här vara något som kunde gynna pensionärsidrotten?

– Vi ger bidrag till föreningsidrotten men då prioriteras idrott för ungdomar. Det här kanske skulle kunna vara för pensionärerna, men då kan man också fråga sig om det inte skulle kombineras med en boulebana.

Bergentoft lånar nyckeln till de gamla omklädningsrummen nere vid stranden. Ett av dem har blivit en lagerlokal, det andra innehåller ett strandcafé. De som vill byta om i ett avskilt rum har toaletterna att tillgå. Det är snarare här som han vill att man ska se över om det ska göras åtgärder.

– Grundläggande faciliteter som fräscha toalettutrymmen, möjlighet till ombyte och rustning och utveckling av bryggor är sådant som kan behöva inventeras. Bottensediment vid ett strandavsnitt är ett problem och måste åtgärdas igen. Den duk som är utlagd är åter synlig då sand försvunnit med vågorna.

Men  som Din lokala politiker vill jag gärna ha dina synpunkter och förslag.

Hälsningar Dag Bergentoft

image

Läs mer