Tillbakablickar och framtidsförhoppningar

Kära läsare! Detta är min sista blogg. Jag tackar ödmjukast för ert intresse och era lärorika kommentarer.

Bara en dag kvar som oppositionsråd! Jag tänker bakåt. Vad har hänt?

Alliansen i Oxelösund har blivit ett begrepp. Vi har drivit en kraftfull oppositionspolitik, dels för att granska makten, dels för att visa att det finns alternativa sätt att tillgodose medborgarnas behov. Detta har underlättats av att vi lyckats få arvoderade gruppledare, oppositionsråd och ett rum i kommunhuset.

Alliansens kommunala frågor har varit valfrihet i välfärden, ordning och reda i ekonomin och samma skatt som i Nyköping.

Tillväxt, jobb, företagande och företagsklimatet har varit andra hjärtefrågor.

Inom välfärden har vi den senaste mandatperioden fokuserat på äldre. Förutom deras rätt till självbestämmande har vi förespråkat olika boendeformer och höjd kvalitet i omsorgen.

Vi kunde ha lagt mera kraft på skolan, där utbildningsresultaten, mobbningen och byråkratikostnaderna lämnar en hel del övrigt att önska.

Likaså borde vi ha jobbat mera med att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. De anställdas motivation är A och O för kvalitén och resultaten.

Med ett långt socialdemokratiskt styre och en liten behändigt geografiskt avgränsad yta kunde Oxelösund vara den bästa av kommuner. Men hur ser det ut? Ekonomin är usel. Kostnaderna är höga. Utbildningsnivån är låg, ohälsotalet är högt, alkoholkonsumtionen är stor. Skatten är näst högst i länet. Nationella kvalitetsjämförelserna visar flera dåliga värden. Invånarna har inte såmycket att säga till om när de blir beroende av välfärdstjänsterna. Politikerna vill bestämma på detaljnivå åt invånarna.

Men Oxelösund har en underbar natur, fin infrastruktur, världsledande företag, djuphamn, ja många, många konkurrensfördelar. Moderaterna har MUF, många medlemmar, ett starkt väljarstöd och ett Allianssamarbete.
dag.bergentoft blir nu oppositionsråd! Han är en fantastisk människa, lyssnande och drivande och han kommer att göra ett hedervärt jobb. Framtiden är ljus!

Jag önskar alla oavsett partifärg stort nöje och framgång med att göra Oxelösund till den allra bästa kommunen att bo och leva i.

Tack alla som gett mig förtroendet att företräda er politiskt!
Tack också alla belackare, som lärt mig så mycket nytt!

Gott Nytt År!
Agneta
PS.Från Nyårsdagen är jag kommunrevisor, medborgarnas ögon och öron och i den rollen politiskt neutral. DS

Läs mer

Bästa tomte – jag önskar bestämma själv

Om några timmar är det julafton. Ute yr snön och jag gläder mig åt att äldre människor tack vare RUT numera kan få hjälp med snöskottningen. Före RUTs tid fanns ingen firma i Oxelösund, som åtog sig sådana jobb.

Svartskottare, javisst men mina bekanta gillar vita tjänster. Dels för att det är renhårigt att betala skatt men också för att det är tryggt att den som utför ett jobb har försäkring vid eventuella olycksfall.

RUT har möjliggjort många privata tjänsteföretag i landet och börjar t o m här i kuststaden få effekter i form av nya små företag. Äldre kan längre bo kvar i sina hem, yngre kan koncentrera sig på sina förvärvsarbeten och köpa hjälp med sådant de inte hinner och orkar klara själva.

Det är tur att RUT inte är frivillig för kommunerna, för då skulle det lika lite som LOV och utmaningsrätt tillåtas i Oxelösund. Här ogillar S och V-politiker vinster och vill fortsätta bestämma mesta möjliga åt alla. De har gått till val på att behålla monopol inom välfärden. Kanske är det därför de tappat väljare de senaste valen. M som vill ha valfrihet har gått framåt. När fyrtiotalisterna behöver hemtjänst vill de troligen ha mera att säga till om själva.

Kanske får det S och V att lyssna med det andra örat 2014?

God Jul önskar Agneta

Läs mer

Oppositionen fick en ordförandeplats i Kommunstyrelsen

S+Vs försök att mota bort oppositionen från en vice ordförandepost i Kommunstyrelsen misslyckades.

Kommunfullmäktige valde oppositionsrådetdag.bergentoft till andre vice ordförande och Vänsterpartiets Patrik Renfors fick nöja sig med att bli ledamot.

Det kommer att gynna utvecklingen i Oxelösund när nästan hälften av väljarna nu får större möjligheter att påverka besluten.
Agneta

Läs mer

Oppositionen trängs tillbaka

Sedan 2002 har Moderaternas väljare i Oxelösund ökat från 13 till 29%, varav drygt 5 % sedan 2006.
Hedrande och ansvarsfullt, tycker vi. Allianspartierna tillsammans fick i år närmare 40% av väljarstödet. Räknar man in övriga oppositionspartier vilar S+Vs majoritet på en bräcklig grund, då de rödröda tillsammans bara har 50,4 % av rösterna.

Olov Zachrisson pratade om detta i sitt tänkvärda jungfrutal i Kommunfullmäktige och gav mig stora förhoppningar om att ha förstått vikten av att utveckla dialogen med oppositionens företrädare, så att merparten av oxelösundarna kan känna sig nöjda i sin kommun.

God politisk retorik och praktik går dessvärre sällan hand i hand. Moderaterna ska nu åka ut från alla förste vice ordförandeposter i nämnderna och i stället få andre vice ordförandeposterna utom i Kommunstyrelsen. Där får vi ingen ordförandepost alls!

S+V tycker inte det spelar någon roll, eftersom M erbjuds en ledamotspost i arbetsutskottet.
Jag känner inte till någon annan kommun som inte har oppositionsföreträdare i presidiet.

2006 var Oxelösund en av få kommuner som inte hade oppositionsråd eller ens ett rum för oppositionspartierna. Efter hårda och pinsamma strider lyckades Alliansen driva igenom ett lågt arvoderat råd och ett för alla oppositionspartier gemensamt litet rum. Nästa mandatperiod kommer oppositionen förhoppningsvis få ett någorlunda genomsnittsarvoderat oppositionsråd. Men i alla nämnderna och särskilt i kommunstyrelsen trängs vi tillbaka. Ett resultat av valframgången?

S-Olov och V-Patrik borde ta sig en funderare på om det inte av största betydelse för en fungerande demokrati att minoritetsföreträdare ges möjlighet att vara delaktiga? Jag är säker på att både demokratin och utvecklingen av kommunen tjänar på att de ger oppositionen goda förutsättningar att verka.
Agneta

Läs mer

Bakom molnen är himlen alltid blå

Nyheterna den senaste veckan har präglats av Socialdemokraternas kris på riksplanet. Somliga har gjort den till personfrågor. Som gammal kvinnosakskvinna blir jag som vanligt upprörd över skillnaderna mellan hur män och kvinnor behandlas i motgång. Feminister av båda könen, finns någon analys?

Min uppfattning är att S inte tillräckligt bra lyckats hänga med i samhällsutvecklingen. Det märks tydligt på kommunnivå i Oxelösund. Här vill S bestämma åt invånarna, undanhålla oss från att göra egna välfärdsval, disponera stor andel av våra löner genom hög kommunalskatt, producera välfärdstjänsterna i offentlig regi. Inte undra på att de gått kräftgång i alla val sedan 1998. Nya namn förmår inte dölja att politiken motsvarar politikernas men inte väljarnas behov.

Samarbetet mellan S och V på riksnivå var föga lyckosamt. Motsvarande samarbete dem emellan i Oxelösund bådar inte gott för en modernisering, som skulle kunna göra Oxelösund mera lockande att bo i.
Agneta

Läs mer

Kommunfullmäktige ur en annan vinkel

Hej, hej!
För första gången på åtskilliga år deltog jag, som åhörare i gårdagens möte. Skulle jag titta på webben eller ta mig till möteslokalen? Det blev live-föreställningen i Rådsalen. Flera ersättare och ett fåtal åhörare hade letat sig dit för att avnjuta mandatperiodens premiär.

Åldermannen, dagen till ära i kostym och slips, öppnade mötet med ett utmärkt tal med inspiration från Regeringsform och Riksdagsordning. Det ska råda ordning, reda och respekt vid fullmäktigemötena, sa han
bl. a och gratulerade ledamöterna till de finaste uppdrag man kan få. Det kändes högtidligt.

Eftersom det varit val måste nya fullmäktige fastställa den budget, som gamla tog på oktobermötet. Vid oförändrad majoritet är det en formaliafråga och det blev heller inga förändringar i sak, trots timslångt debatterande.

Tydliga skillnader mellan socialistpartiernas och allianspartiernas budget är synen på hur stor del av individens inkomst, som politikerna ska förfoga över och i vilken omfattning du själv eller politikerna ska bestämma vem som ska leverera de skattefinansierade tjänster du har rätt till.

Allianspartierna anser att allt går att förbättra och effektivisera och att det inte finns raka samband mellan kvalitet och kostnad.

Vi menar också att det ur tillväxtsynpunkt är viktigt att ha samma skatt som Nyköping.

Debatten visade som vanligt diket mellan blocken. De röda tycker att högre skatt behövs för välfärden, som absolut inte får produceras med vinstintresse.
Nu är det snart dags att bevisa att välfärden i Oxelösund är bättre än i kommuner med lägre skatt. Det är illa trist om pengarna i stället rullar iväg på misslyckade projekt och ineffektivitet

Den andra långa debatten handlade om inköp av en förskolepaviljong. Alla partier var eniga om behovet men irriterade på brådskan, brist på planering och beslutsunderlag.
Kan man begära att nämnderna ägnar sig lite mer åt riskanalyser?

Agneta

Läs mer

Visst finns det skillnader

Politiker säger ofta att åsiktsskillnaderna är små mellan partierna på det kommunala planet. Så tycker inte jag det är i Oxelösund. Jag kan hålla med om att det kommunala självstyret är naggat i kanten av lagar och direktiv från centrala myndigheter. Uttryck som ” man ska ha samma rätt var man än bor” känner jag mig väldigt kluven till.

Förra veckans kommunstyrelsemöte visade som vanligt på stora skillnader mellan partierna. Ett exempel var att förskolan måste byggas ut i all hast, eftersom barnen glädjande nog blivit många fler. En akut och provisorisk lösning var att skaffa en paviljong med kapacitet för ett fyrtiotal förskoleplatser. Investeringspengarnaär dock slut och därför måste Kommunfullmäktige avgöra finansieringen.

På mötet fick vi veta att en annan aktör var på väg att köpa tomt för att bygga och driva en enskild förskola. I debatten utkristalliserade sig tre förhållningssätt:

Vänstern såg framför sig hur välfärden skulle gröpas ur genom att företagaren kunde göra vinster på skattepengar. De lovade göra allt för att förhindra det.

Socialdemokraterna, som här i kommunen är trogna monopolkramare, men mera pragmatiska, fann många anledningar att snabbt (efter nästan ett års långbänk) komma till skott med det kommunala paviljongbygget. De påtalade långa överflyttningsköer, stora barngrupper, kommunens ansvar och skyldighet att erbjuda platser inom fyra månader, att privata aktörer kan gå i konkurs.Sant men kanske inte hindrande.

Allianspartierna blev glada över att andra än det offentliga ville bidra till att utveckla välfärdstjänsterna. Om vi fått styra kommunen hade vi visat en mer tillitsfull och uppmuntrande attityd till nya initiativ. Parallellt med att axla ansvaret och leva upp till kommunens skyldigheter hade vi undersökt om andra klarat av att leverera hög kvalitet och haft ekonomiska muskler att driva en uthållig verksamhet.

Föräldrarna väljer vilken förskola barnen ska gå i. Skattebetalarna står för fiolerna oavsett om den är kommunal eller ej. Planerar kommunen fel blir det dyrt. Antingen i form av viten för att barn inte får plats i tid eller för tomma platser vid överetablering . Ett gott samarbete mellan kommunen och privata aktörer tjänar alla på.
Agneta

Läs mer

Smart

Smart av SN att låta valbloggarna bli partibloggar. Det är bara att tacka och ta emot.
Som politiker vill man samtala med sina medmänniskor. Men hur man än anstränger sig är blir kontaktytan rätt begränsad. Så varje möjlighet till dialog känns som en skänk från ovan.
Tack SN !

Min förhoppning är att partibloggarna ska få flera människor, än de redan frälsta, att engagera sig och påverka framtiden och öka intresset för att delta i den kommunala politiken.

Lokalpolitiken lever i skuggan av riks- och världspolitiken, något som enligt min mening i allra högsta grad gäller den anonyma landstingspolitiken. Lyckligtvis har SN på sistone storsatsat på att bevaka den. Jag har jättestora förväntningar på att partibloggarna ska göra landstinget synligare och tydligare.

Själv kommer jag att finnas med på vår partiblogg fram till årsskiftet. Då slutar jag som oppositionsråd. Nu dags att justera senaste kommunstyrelseprotokollet!
Agneta

Läs mer

Generös avskedspresent

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tackade kommunalrådet vid mandatperiodens sista Kommunfullmäktigemöte med en storstilad gåva för vilken notan sänds till skattebetalarna.

Man ändrade i pensionsvillkoren som gällt från 2002. Fribeloppet tredubblades för den redan mycket frikostiga pensionen som utbetalas från årsskiftet till 67- årsdagen.

Enbart pensionen kan kosta oxelösundarna sex till sju miljoner. Men Vänstern och Socialdemokraterna tyckte inte det var tillräckligt. De drev igenom att höja kommunalrådspensionärens standard ytterligare några snäpp.

Ändringen kan i värsta fall kosta invånarna någon miljon, som annars skulle ha avräknats från pensionen. Från en månatlig pension på cirka 34 000 kronor i månaden avräknas nu inte ett öre förrän eventuella förvärvsinkomster överstiger dryga 10 000 kronor i månaden.

Avsikten med politikerpensioner och avgångsersättningar är god. Ingen ska behöva avstå från att ägna sig åt politik eller våga fatta tuffa beslut och riskera att stå på bar backe när uppdraget tar slut. Meningen har aldrig varit att politikers pensioner och avgångsersättningar ska vara ett ekonomiskt golv på vilket framtida förvärvsinkomster ska adderas.

Ingångna avtal från 2002 måste naturligtvis respekteras. Det ställde Alliansen upp på. Men vi sa bestämt nej till höjningen av fribeloppen.

Det känns oanständigt att på kommuninnevånarnas bekostnad ändra redan oerhört generösa villkor. Varför ska politiker, som blir av med sina uppdrag ha så mycket större inkomst- och trygghetsgarantier än andra som blir av med sina jobb?

Den sedvanliga rättvise- och jämställdhetsretoriken från socialistpartierna lyste helt med sin frånvaro i detta ärende.

Agneta

Läs mer

Sakta men säkert

I går sa väljarna sitt. I Oxelösund fortsatte Alliansen och Moderaterna att gå framåt och socialistpartierna bakåt.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer av allt att döma kunna hänga sig kvar vid makten en mandatperiod till med mycket marginell övervikt. Jag gratulerar dem å det varmaste!

Till all lycka kommer de få en tuff och alert opposition. Det skärper maktutövningen, gynnar demokratin och hjälper förhoppningsvis till att utveckla kommunen.

Idag är jag alldeles slut. Alliansen har haft en härlig valrörelse med Dag som kampanjledare.
Den välbesökta valvakan på Stjärnholm svetsade ytterligare ihop gänget, som haft så kul den här mandatperioden. Att KD preliminärt blev av med sitt mandat la dock sordin på stämningen, men bekymmer är till för att vändas till det bättre.

Moderaterna har sedan 1998 gått från att 901 människor röstade på oss till dagens 2109.
Procentuellt en ökning från 13 till 29 %.!!

Alliansen i Oxelösund har under samma period ökat med 10 %. Socialdemokraterna däremot har från 1998 till dagens preliminära siffror rasat från 4362 röster till 2882. Deras stödparti har under samma tid backat med 245 väljare.
Från 61 till 50.6 %!

Nästa val räknar jag med att Oxelösund blir färdigommålat.

Läs mer