Väljarna kan fatta egna beslut

Alliansen i Oxelösund har presenterat ett gemensamt program för nästa mandatperiod.
Det står alla partierna bakom.

Moderaterna har ett mångsidigt och konkret program för Oxelösund.
Se www.moderaterna/oxelosund/se

Vi står i korthet för:

Valfrihet i stället för politisk detaljstyrning. Människor får mer att säga till om och politiker mindre.

Tillväxt genom attraktivt boende och flera företag.

Bättre ekonomisk hushållning och samma skatt som Nyköping.

Ökad välfärd genom högre kvalitet i utbildning och omsorg.

Olov Zakrisson har i bloggarna ”Borglig politik svart på vitt del 1-3”
läst slarvigt och/eller inte förstått eller haft förmåga att analysera
våra program. Han talar i detalj om vad vi ska göra, (tex. besöka verksamheterna!!)
han vantolkar och beskyller oss för att inte ta ansvar,
att vi misstroendeförklarar lärare, vårdbiträden .., och låter påskina att det inte finns effektiviseringsutrymme, etc, etc

Det skulle inte falla oss in att tolka Socialdemokraternas framtida ansvarstagande och valprogram för väljarnas räkning.

Alliansens och Moderaternasansvar är att visa vägen framåt och stå för vad vi säger.

Vi har full respekt för att väljarna själva kan fatta kloka beslut om partierna presenterar tydliga program och kandidater.

Agneta och Dag

Läs mer

S- taktik eller……?

Jag funderar på pappalediga Olov, första namnet på S-listan.
En nyss från Kiruna kommen ung man, tämligen okänd i kuststaden.
Obetydlig egen politisk erfarenhet.
SN-bloggat ungefär var fjortonde dag, tills i förrgår.
Osynlig på Företagarnas lunchutfrågning (liksom övriga S)
Överlåter SN-chatten till femtenamnet, den erfarne Sören Carlsson

De som röstar på S och i förväg vill veta vem personen är som ska bli kommunal- eller oppositionsråd (och vad han har kraft och kompetens att förändra) har hittills inte fått stor vägledning.

Men det är ju hela fyra dagar kvar.

Socialdemokraterna i Oxelösund brukar vara suveräna på taktik och har säkert någon fiffig uträkning med Olov.

Agneta

Läs mer

Målarverkstaden

Så heter Alliansens valstuga på Järntorget.
Hit kommer i veckan åtskilliga gäster från moderata riksdagslistan. Idag hade vi besök av riksdagens talman Per Westerberg, en levande uppslagsbok i svensk politik. I morgon mellan klockan 15 och 18 kommer Lotta Finstorp, som är väl insatt i landstingsfrågor. På onsdag vid 17-tiden får vi ministerbesök av Tobias Billström, som ansvarar för migrations- och arbetsmarknadsfrågor.

Det är kul att prata med riksdagskandidaterna. Det är ännu roligare att prata med oxelösundarna och fånga in behov, synpunkter och frågor, som människor här anser är angelägna.

Välkommen till Målarverkstaden du också! Öppet vardagar mellan 12 och 18, lördag klockan 10 till 14 och valsöndagen troligen hela dagen.
Här hittar du representanter och material för hela Alliansen .
Agneta

Läs mer

Företagarlunch utan socialdemokrater

Vid torsdagens företagarlunch hade företagarna ordnat en politikerutfrågning inför valet.

Det stadsbärande partiet nöjde sig med att låta VD för Onyx läsa upp avgående kommunalrådets skriftliga svar på i förväg utsända frågor. Kommunalrådet hade verkligen mer än acceptabla förhinder, men jag tycker att det signalerar en del när Oxelösunds största parti inte förmår att skaka fram en enda representant.

Kommunen och företagarna är ömsesidigt beroende av varandra och det gäller att tillsammans hitta bra samspel som stärker bådas utvecklingsmöjligheter.

Moderaterna vill att Oxelösund ska vara bland topp- 100- kommunerna (idag nr 263).
Vårt program omfattar många punkter. Vi vill ha en ”företagslots”, införa lagen om valfrihet och utmaningsrätt, som stimulerar företagande inom tjänstesektorn. De kommunala upphandlingsreglerna vill vi anpassa för att sporra småföretagandet.
Självklart vill vi kunna erbjuda bra infrastruktur, omsorg, service och skola. Ett bra företagsklimat och goda relationer är A och O för ett blomstrande näringsliv. Det vill vi satsa på.
Och vi ser gärna att företagen i kommunen gör vinster.

Läs mer

Medborgarundersökningen igen

Alliansen ville ha en medborgarundersökning i förra budgeten.
För oss är det är viktigt att ta reda på vad invånarna tycker är betydelsefullt och använda det i utvecklingsarbetet. Socialdemokraterna och Vänstern höjde kommunalskatten med 16.5 miljoner men kunde trots detta inte säga ja till ett borgligt förslag. Bakom våra ryggar beställdes undersökningen i våras. När rapporten kom i juni var resultaten inget som de styrande ville trumpeta ut.

Jag har i tidigare bloggar kommenterat undersökningen. Bland de mest genanta resultaten är att Oxelösundarna är missnöjda med sina påverkansmöjligheter. Och att deras förtroende för politikerna är lågt, lägre än snittet hos de övriga 90 kommunerna, som ingick i undersökningarna 2009 och 2010.

Det är en bra idé att ställa frågor om man tänker bry sig om svaren. Hur de än blir!

Sedan i går finns hela rapporten på kommunens hemsida. Idag beslöt kommunstyrelsen att begära en handlingsplan för hur svaren kan användas i förbättringssyfte

Moderaterna lovar lyssna på och ha bättre dialoger med invånarna före viktigare beslut.
Vi förstår hur angeläget det är att vara lyhörda för människors behov. I vår oppositionsroll har vi på nära håll sett hur ett långt maktinnehav leder till ett stendövt styre.

Agneta

Läs mer

Resetips

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gav i radiodebatten klara besked om att det inte blir någon valfrihet i Oxelösund om de får väljarnas förtroende.

Jag har tidigare föreslagit Patrik Renfors att ta med sina partikamrater och några ledande Socialdemokrater på en studieresa till Fagersta. Då var det Fagerstas målmedvetna arbete med att sänka skatten, som imponerade på mig. Nu har Fagersta också infört valfrihet för kommunens invånare.

På Fagersta kommuns hemsida står det ”Fagersta kommun kan nu erbjuda valfrihet i hemtjänsten. Valet omfattar biståndsbedömd hemtjänst, hemservice eller omvårdnad. Det betyder att om man ansöker om hemtjänst, hemservice och omvårdnad och får det beviljat hos kommunen så kan man välja mellan olika utförare som till exempel kommunens hemtjänst eller något privat företag.”

Nej, Fagersta är ingen moderatledd storstadskommun utan en vänsterstyrd brukskommun. Av kommunfullmäktiges 35 ledamöter är 21 (V), 8 (S) och bara 6 Alliansare. Där har politikerna förstått att moderna uppdragsgivare inte vill styras efter öststatsmodeller.
Agneta

Läs mer

Ditt val eller Patrik Renfors och hans kompis Olovs ?

Vänsterpartiet i Oxelösund misstror dina möjligheter att göra egna kloka val och har stöd av Socialdemokraterna. De båda socialistpartierna är också misstänksamma mot företagare och företagsamhet. Det är lite unikt för Oxelösund att Vänsterpartiets och Socialdemokraternas lokala ideologier står i så stark kontrast till medborgarnas önskan om större egenmakt i vardagen.

Därför har de under den här mandatperioden blockerat möjligheten att söka stimulansbidraget från staten för att utreda om och vad medborgarna vill bestämma själva. Faktum är att av 290 kommuner har 208 sökt statsbidraget i juli 2010. Bara 24 av dem har efter utredning kommit fram till att avstå.

Vill du ha mera att säga till om i ditt vardagsliv när du blir äldre och omsorgsbehövande så rösta på något av Allianspartierna.

Varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna har valfrihet i sina lokala program. Här vill Renfors och Zackrisson spela förmyndare.

Agneta

Läs mer

En pseudonyhet

”S och V eniga i Oxelösund”, skriver SN på nätet idag. Som om det var en nyhet!

Sedan jag blev aktiv i kommunpolitiken kan den visade oenigheten dem emellan räknas på ena handens fingrar. Efter lite muttrande röstar Vänstern lydigt med Socialdemokraterna.
Som belöning fick Vänsterpartiet 2009 igenom sin efterlängtade skattehöjning.

Deras samarbete är en garant för fortsatt stagnation, dålig hushållning, dyra icke kvalitetssäkrade välfärdstjänster och skattehöjningar. Oxelösund kommer även fortsättningsvis att ligga illa till i de kommunala rankinglistorna. Och valfriheten för oss som bor här får vänta tills lagstiftningen tvingar fram den.

Vi vill förnya, förändra och förbättra Oxelösund. Det är du som väljer!

Agneta

Läs mer

Nyttan av maktskiften

Folkpartiet, Oxelösund, bloggade i mitten av augusti om nyttan av maktskiften i sig.

Några framträdande socialdemokrater argumenterade emot. Själv har jag alltid varit övertygad om att långa maktinnehav, oavsett färg, är utvecklingshämmande, ger hemmablindhet i stället för nytänkande. Min främsta invändning är risken för (vänskaps)korruption.

I senaste Dagens Samhälle refereras till en Timbrorapport, som ger stöd åt dessa tankar. Makten måste begränsas, maktskiften har ett egenvärde, enligt författaren:

”..exempel på arrogans och maktmissbruk finns också i kommuner med borglig enpartidominans.. ” säger författaren, som bla granskat Vellinge ”…där sitter några få personer med överallt, de styr och ställer och struntar i fullmäktige och den lokala demokratin.”

Jag känner igen Oxelösund i resonemangen. Gör ni?
Agneta

Läs mer